Теоретичні аспекти аналізу страхової інвестиційної діяльності

Tetyana Stepanivna Havrylyak


Анотація


Вступ. Сучасні умови розвитку економіки суттєво впливають на результати діяльності вітчизняних страхових організацій та змушують здійснювати пошук додаткових джерел одержання доходу. Інвестиційна діяльність виступає тією важливою складовою, котра дозволяє отримати додаткові прибутки для успішного здійснення основної діяльності страховика. З упевненістю можна сказати, що інвестиційна діяльність для вітчизняних страховиків є дуже важливою, а запозичення зарубіжного досвіду є надзвичайно актуальним на шляху України до євроінтеграції.

Мета. Метою статті є дослідження теоретичних відомостей як інвестиційної діяльності загалом, так і страхових організацій зокрема та обґрунтування необхідності значної уваги до цього питання, оскільки в процесі вивчення проблематики виявлено недостатність інформації, а наявні думки вітчизняних та іноземних науковців істотно різняться та мають неоднозначний характер.  

Метод (методологія). У роботі було використано аналітичні методи, за допомогою яких досліджено основні теоретичні положення поняття «інвестиційна діяльність» та його особливості стосовно страхових компаній.

Результати. Систематизовано точки зору провідних українських та зарубіжних науковців щодо поняття «інвестиційна діяльність», проаналізовано вітчизняне законодавство у сфері інвестування, виокремлено суб’єкт та об’єкт інвестиційної діяльності за нормативно-правовими актами. Також досліджено особливості здійснення інвестицій страховими компаніями. Розмежовано та проаналізовано думки вчених щодо важливості страхової та інвестиційної діяльності. Також досліджено основні джерела страхової інвестиційної діяльності – власні та залучені кошти та їх структуру. Описано основні інструменти інвестування для страхових компаній, які визначено вітчизняним законодавством. Виокремлено основні завдання інвестиційної діяльності страхових компаній. Зроблено висновок про різнобічність думок провідних вчених та економістів щодо інвестиційної як основної або вторинної діяльності в процесі функціонування страховика. Також окреслено основну мету страхової інвестиційної діяльності. Запропоновано власне визначення поняття «інвестиційна діяльність страхових компаній». 


Ключові слова


страхова компанія; інвестиційна діяльність; власні кошти; залучені кошти; страхові резерви; страхова інвестиційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, A. V. (2009). Derzhavne rehulyuvannya investytsiynoyi diyal'nosti strakhovykh kompaniy. – Kyyi :; KNUim. T. Shevchenka.

Koz'menko O. V., Koz'menko S. M., Vasyl'yeva T. A. (2012). Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny. Sumy: Universytets'ka knyha.

Pro strakhuvannya: Zakon Ukrayiny vid 07.03.1996 # 85/96-VR. (1996). Retrieved November, 15, 2014, from : : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Pro investytsiynu diyal'nist': zakon Ukrayiny vid 18.09.1991 # 1560-KhII VR. (1991). Retrieved November, 15, 2014, from : http://rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Povoroznyk, V. O. (n. d.). Aktyvizatsiya investytsiynoyi diyal'nosti strakhovykh kompaniy v umovakh ekonomichnoyi kryzy. Retrieved November, 15, 2014, from : http://old.niss.gov.ua.

Tkachenko, N. V. (2003). Mistse investytsiynoyi diyal'nosti u strakhovomu biznesi. Ekonomika, finansy, pravo, 10, 6-15.

Fedorenko V. H. (2009). Investoznavstvo. Kyiv : MAUP.

Chevela, H. A. (2009). Suchasnyy stan upravlinnya investytsiynym portfelem strakhovykh kompaniy Ukrayiny. Retrieved November, 15, 2014, from : www.confcontact.com.

Shchukin, B. M. (2008). Investuvannya. Kyiv : MAUP.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022