Визначення та принципи регуляторної політики

Natalia Volodymyrivna Shybayeva


Анотація


У статті досліджуються складові регуляторної політики. Визначається її зміст та аналізуються принципи формування у вітчизняній економіці з урахуванням позитивного досвіду розвинених країн у цьому напрямі. Розуміння змісту регуляторної політики, принципів її формування та реалізації сприятиме підвищенню ефективності цього напряму політики держави, а отже, досягненню поставлених цілей.

Проаналізовано сучасні підходи до визначення терміну «регуляторна політика». Виходячи з відсутності інтегральної позиції щодо визначення регуляторної політики як економічної категорії, пропонується використовувати широке та вузьке розуміння цього терміна. Широке розуміння регуляторної політики враховує фактично всі форми реалізації державної політики загалом, сукупність напрямів і форм, методів, інструментів, які застосовує держава з метою координувального впливу на економічну діяльність суспільства.

У випадку тлумачення регуляторної політики у вузькому розумінні регуляторна політика розглядається не загалом, а диференційовано: як сукупність державних органів, між якими певним чином розподілені повноваження. Ці повноваження здійснюються за допомогою відповідних методів, які впливають на суб’єктів господарювання, при цьому методи впливу підлягають удосконаленню для стимулювання розвитку економічної діяльності. Вузьке розуміння збігається із правовим змістом державної регуляторної політики, визначеним у нормативно-правових актах.

Запропоноване визначення регуляторної політики у широкому та вузькому розумінні дозволяє розмежувати застосування терміну в економічній та правовій площині, також використовувати його як для аналізу впливу на економічну діяльність загалом, так і з урахуванням специфіки певної галузі економіки.

Проведено порівняльний аналіз принципів регуляторної політики. Узагальнено принципи регуляторної політики, які містить чинне законодавство України, принципи, які пропонують додати вітчизняні фахівці, та закордонний досвід їх застосування. Показано, що ефективність регуляторної політики визначається не кількістю принципів, а наявністю механізму дотримання цих принципів. 


Ключові слова


регуляторна політика; принципи регуляторної політики; ефективність регуляторної політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Malyshev, N. (2014). OECD Better policies for better lives. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/41882845.pdf.

Zhulinska, O. (2012). Problems of compliance with the principles of regulatory policy (V. Zahorskyi & A. Lipentsev, Eds. ). Efficiency of Public Administration: Collection of Academic Papers of Lviv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, (32), 122-128.

Litvinov, O., Litvinova, N., & Stadniychyk, N. (2012).

Implementation of Regulatory Policy local government: Pract. guidances. O. Litvinov (Ed. ). Ukraine: Monilia.

Lyapyna, K., & Lyapyn, D. (2004). Regulatory policy: new opportunities. Kyiv : Institute of Competitive Society.

Pogrebnyak, M. (2007). Implementation of Regulatory Policy in Ukraine and the European Union. (V. Zahorskyi & A. Lipentsev, Eds. ). Efficiency of Public Administration: Collection of Academic Papers of Lviv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, (12).

Shulga, A. (2014). Means of improving the efficiency of regulatory policy in the EU. Collection of Academic Papers of Municipal Academy: series Management, (2), 285-299.

Yuldashev, O. (2005). The problems of improvment regulatory policy in Ukraine. Kyiv, Ukraine: IAPM.

Kolupaeva, I. (2013). State regulatory policy: the nature and principles of formation. Problems of Economics, (4), 99-107.

Osadcha, V., & Lyashenko, V. (2010). Goals, objectives and principles of regulatory policy in custom fild. Donbass Economic Bulletin, (19), 69-82.

Law of Ukraine About Regulatory Policy in economic activity (1160-15). (2004). Retrieved from Verkhovna Rada of Ukraine website: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Principle. (2014). Retrieved from http://uk. wikipedia.org/wiki/.

Montin, C. (2014). Retrieved from http://smartregulation.net.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022