Шляхи підвищення ефективності фінансування розвитку житлово-комунальної інфраструктури України

Maria Yuriyivna Trofymenko


Анотація


Вступ. Належне функціонування житлово-комунального господарства у складі соціально-побутового комплексу соціальної інфраструктури забезпечує створення загальноприйнятих умов для життя та роботи населення. Використання альтернативних джерел фінансових ресурсів необхідне для оптимізації поточного функціонування комунальної інфраструктури та забезпечення її розвитку.

Метою статті є виявлення альтернативних методів фінансування розвитку житлово-комунальної інфраструктури.

 Метод (методологія). Для отримання відповідних результатів використано  загальнонаукові та спеціальні методи: історичний метод (для вивчення процесу формування теперішньої системи фінансування житлово-комунального комплексу); метод наукового абстрагування (узагальнення визначень та поглядів на роль житлово-комунального господарства); методи аналізу і синтезу (для дослідження можливих джерел залучення фінансових ресурсів); індукції та дедукції (для вивчення шляхів розвитку фінансування комунальної інфраструктури); метод порівняння (з метою окреслення напрямів залучення та використання іноземного досвіду); методи групування та систематизації (для класифікації фінансових ресурсів).

Результати. У статті розглянуто важливість розвитку житлово-комунальної інфраструктури України та проблеми її фінансування за рахунок бюджетних коштів і самофінансування: неефективність використання місцевою владою доступних методів фінансування комунальної сфери, загальні макроекономічні фактори та структурні перепони, що сповільнюють темпи розвитку системи самофінансування комунальних підприємств.

У результаті дослідження визначено ресурсну базу, яка використовується у світовій практиці, зокрема різноманітні форми залучення фінансових ресурсів приватного сектору для розвитку комунальної інфраструктури. Розглянуто загальні можливості використання проектного фінансування для розвитку галузі та конкретний приклад зарубіжного досвіду використання концесії у сфері водопостачання. Визначено структуру джерел фінансових ресурсів та фінансових суб’єктів, які можуть залучатися до реалізації інвестиційних проектів та є передумовою розвитку житлово-комунальної інфраструктури. 


Ключові слова


комунальна інфраструктура; бюджетне фінансування; проектне фінансування; фінансові ресурси розвитку; державно-приватне партнерство; концесії

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevska O. I. (2008). The economic leverage of housing and community facilities. Current issues and trends of the formation of the effective system of the governance and local self – government in Ukraine: the materials of International scientific and practical conference. – Zaporizhia, 57-59.

Efimenko, A. I. (2011). Economic nature of housing and community facilities and the basic methods of its reformation. Bulletin of KNU, Issue 1, 149-152.

Petrushevsky L. (2012). Selection and implementation of investment – innovative priorities of the economic development of housing and community facilities. Economy of construction and urban utilities, 4, 275-283.

Melnichenko, O. A., Shevchenko A. S. (2011). Reformation of housing and community facilities on the basis of innovation as the key of qualitative realization of the social function. The Theory and Practice of Public Administration, 1 (32). Retrieved November, 15, 2014, from : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-1/doc/3/01.pdf.

On approval of the concept of public-private partnerships the in the housing and community facilities. – Cabinet of Ministers of Ukraine on Sept. 16. 2009 № 1184. Retrieved November, 15, 2014, from : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1184-2009-% D 1% 80.

Kachala, T. (2010). The development of public-private partnerships in the housing and community facilities of the region: problems and prospects. Formation of a market economy, 23, 217-223.

Torkatyuk, V. I., Haiko, E. Y., Dymchenko, V. V., Karlova, E. A., Prav, Y. H., Soboleva, A. G. (2006). Concession forms of realization of investment projects in housing and community facilities. Community facilities of the cities: the materials of scientific and technical collection. Series: Economic science, 73, 98-103.

Lukyanchenko, O., Dzhabrailov, R. (2006). Economic and Legal Support of the Development of housing and community facilities on the concession bases. East, 1, 5-8.

Law of Ukraine “On national program of reformation and development of housing and community facilities for 2009 – 2014” from 17. 11. 2012. – №1869 – IV. Retrieved November, 15, 2014, from : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/1869-15.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022