Специфіка застосування бюджетних інструментів у період кризи

Ivan Anatoliyovych Valuyskyi


Анотація


Вступ. Фінансово-економічна криза, яка за сучасних умов набуває щораз більшого поширення у світовій економіці, впливає на національні економіки кожної країни. Для подолання кризи та її наслідків застосування звичайних бюджетних інструментів не приносить очікуваних результатів через зміну закономірностей функціонування бюджетного механізму.

Мета. Головною метою дослідження є перевірка висунутої гіпотези щодо зміни дієвості бюджетних інструментів у подоланні кризи та стимулюванні виходу економіки з неї. Об’єктом дослідження є бюджетна політика в умовах кризи, а предметом – бюджетні інструменти та особливості їх впливу на соціально-економічний розвиток.

Метод (методологія). У дослідженні було використано методи: абстрагування (формування гіпотези про контингентність закономірностей бюджетних процесів у період кризи); формалізація (подання інформації щодо структурних характеристик бюджету та обсягу виробництва ВВП у формалізованому вигляді); технічний аналіз (виявлення лагів); дисперсійний аналіз (оцінка достовірності виявлених регресійних залежностей бюджету та виробництва ВВП); регресійний аналіз (аналіз залежностей структурних компонент бюджету від виробництва ВВП і навпаки) з використанням системного та синергетичного підходів.

Результати. Було висунуто гіпотезу, що бюджет у період кризи набуває ознак складноорганізованої системи. Ця гіпотеза підтверджена за допомогою регресійного аналізу з доведеними лагами, що є одним із аргументів спрямованості причинно-наслідкових зв’язків між структурними компонентами бюджету та обсягів виробництва ВВП. Виявлено домінування впливу обсягу виробництва ВВП на структурні компоненти бюджету над зворотнім впливом. Наслідком є зміна уявлення щодо дієвості бюджетних інструментів для стимулювання і виходу економіки з кризи. Результати дослідження можуть бути враховані при формуванні основних завдань бюджетної політики в кризовий період. 


Ключові слова


бюджетний процес; виробництво ВВП; кризовий період; розвиток економіки; системний підхід; синергетичний підхід; структурні характеристики бюджету

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarian, A. A., Turboba, I. S. (2013). Property tax as a tool of fiscal policy in Ukraine. Sustainable economic development, 3(20), 371-374.

Bulgakov, S. & Mykytiuk, I. (2011). Factors budget risk. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: "Economy", 2(46), 132-139.

Galuzinsky, A. S. & Ryabushko, L. B. (2012). Features of fiscal policy in the system of state regulation of social and economic development. Innovative Economy, 2 (28), 50-56.

Gaponenko, S. A. (2011). Transformation fiscal system of Ukraine as a component of sustainable social and economic development. Bulletin of Dnipropetrovsk University, 5 (4), 92-97.

Lunina, I. O. Balitska, V. V., Korotkevich, A. V., Frolova, N. B. (2008). Ways of minimizing the impact of the financial crisis on Ukraine's budget. Finance of Ukraine, 12, 22-32.

Mayorova, T. V. (2013). Instruments of fiscal policy stimulate investment in Ukraine. Finance, accounting and auditing, 1 (21), 102-112.

Makogon, V. (2011). Priority of budget policy of Ukraine. Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 50-57.

Sokrovolska, N. Y. (2013). Budget as a tool for innovation and investment development of economy of Ukraine. Scientific Bulletin NLTU Ukraine, 21, 318-324.

Hrazhevska, N. I. (2006). Theoretical and methodological innovations in research synergy transformation of economic systems. Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 2 (21), 139-143.

Stark, D. Heterarchies: ambiguity assets th organization of diversity in post-socialist countries. Economic sociology, new approaches to institutional and network analysis, 2(2), 94-114.

Hagen, K. (1985). Synergetics. Hierarchy of instability in self-organizing systems and devices. Moscow: Mir.

Web portal of the State Treasury of Ukraine. (2014). Retrieved December, 1, 2014, from : http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022