Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів

Tetiana Gorokhova, Mykhailo Lukash


Анотація


Підприємство як відкрита соціально-економічна система насамперед характеризується зовнішнім середовищем. Нестабільність умов господарювання вимагає від підприємств постійної адаптації до змін ринкового оточення, пристосування тактичних і стратегічних напрямів розвитку, а також способів організації виробництва відповідно до нових вимог. Проведення заходів щодо реформування та будування соціально зорієнтованого підприємства є пріоритетним завданням у процесі дивелоперизації української промисловості. У статті визначено проблематику впровадження світових стандартів у промислову галузь України в умовах сучасних інтеграційних процесів, що дозволяє встановити шляхи вирішення проблем конкурентоздатності вітчизняної металургії шляхом адаптації. Проаналізовано підходи до визначення адаптації господарюючих суб'єктів, що дозволило систематизувати закономірності їх функціонування в умовах динамічного та багаторівневого розвитку економічних систем. Визначено комплекс чинників світового рівня адаптації, що впливає на напрямок і темпи пристосувальних процесів у металургійної галузі та на підставі цього запропоновано систематизацію тенденцій впливу євроінтеграційних процесів на діяльність металургійних підприємств. Проведено класифікацію та аналіз проблем адаптації металургійних підприємств до світових стандартів розвитку. Було запропоновано рекомендації щодо шляхів адаптації металургійних підприємств різних форм господарювання до ринкових умов при максимізації ефективності їх діяльності. Отримав подальший розвиток термінологічний апарат щодо визначення адаптації металургійних підприємств до сучасних умов господарювання, своєрідність якого полягає у трактуванні останньої як механізму безперервного самопристосування та самоналаштування до факторів зовнішнього середовища з метою ефективного функціонування металургійних підприємств з орієнтацією на дотримання одновекторності інтересів з усіма стейкхолдерами та яке, на відміну від наявних, розглядає процес адаптації не лише орієнтуючись на пристосування до зовнішніх факторів, але і як процес самовдосконалення під впливом внутрішніх. Це дозволить підвищити рівень стійкості розвитку та функціонування підприємств металургійної галузі та рівня економічної обґрунтованості заходів щодо впровадження стратегічних змін у діяльність підприємств до умов ринку адаптаційного напряму. 


Ключові слова


металургійна галузь; підприємство; адаптація; євроінтеграція; ефективне управління; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, I. (1989). Strategic management [Strategic management]. Moscow: Economy.

Ackoff, R. L. (1970). Planning in large economic systems [Planning in large economic systems]. New-York.

Belenky, P. Y. & V. I. Shevchenko-Marseille & A. A. Drugov (2006) Investment and innovation to ensure the competitiveness of the region [Investment and innovation to ensure the competitiveness of the region]. Lviv: NAS Ukraine, Institute of Regional Studies.

Bir, S. (1963). Cybernetics and production management [Cybernetics and production management]. Moscow: Science.

Budnik, M. M. (2002). Adaptation industry to market conditions [Adaptation industry to market conditions]. Kharkiv.

Gonchar, V. V. & Lykash, M. I. (2014). The problems of adaptation metallurgical industry of Ukraine in the process of integration into the global [The problems of adaptation metallurgical industry of Ukraine in the process of integration into the global]. The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «Always ahead facing the unknown», Basel (Switzerland), 194-201.

Gorokhova, T. V. (2011). Experience of the practical implementation of strategic management and social responsibility policy on domestic and foreign industrial enterprises [Experience of the practical implementation of strategic management and social responsibility policy on domestic and foreign industrial enterprises]. Actual problems of management and progressive economic development trends of domestic enterprises: II National Scientific Conference, Kriviy Rig: KEI KNEU, 25-30.

Grinyova, V. M. (2008). Investing. Kiev: Znannya.

Landina, T. V. (1994). Organizational and economic mechanisms to adapt the company to market conditions [Organizational and economic mechanisms to adapt the company to market conditions]. Kiev: Naukova Dumka.

Official website of World steel association (2014) Retrieved October 18, 2014, from: http://www.worldsteel.org/

Sokolova, L. V. (1996). Adaptation of enterprises to market conditions [Adaptation of enterprises to market conditions]. Kharkiv: FORT.

Trydid, A. M. & Tankov, K. M. (2005). Logistics Management: study guide [Logistics Management: study guide]. Kharkiv: INZHEK.

Hayman, D. N. (1992). Modern Microeconomics: Analysis and Application [Modern Microeconomics: Analysis and Application]. Moscow: Finance and statistics.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022