Розвиток системи венчурного фінансування в Україні

Bohdana Bohdanivna Sas, Halyna Ivanivna Spyak


Анотація


У статті досліджено розвиток венчурного інвестування в Україні. Розглянуто теоретичну основу венчурного капіталу, який є способом цільового інвестування інноваційних розробок та може стати каталізатором запровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах, що є предметом дослідження. Особливу увагу зосереджено на технології перетворення капіталу у венчурний та подано порівняльну характеристику різних джерел фінансування інновацій. Проаналізовано історію венчурних фондів в Україні та виділено два етапи відповідно до їх появи на вітчизняному фінансовому ринку. Особливу увагу зосереджено на особливостях фінансування інновацій в Україні. Зважаючи на нестабільну політично-економічну ситуацію в державі, досліджено діяльність та динаміку кількості професійних учасників інститутів спільного інвестування. Виокремлено напрями венчурного інвестування у вітчизняній економіці та здійснено порівняння з країнами Європи, обґрунтовуючи причини такої галузевої структури венчурних інвестицій, зокрема доведено, що український венчурний капітал схильний реалізовувати середньоризикові та короткострокові інвестиційні проекти. Ми також вважаємо, що більшість вітчизняних венчурних фондів не виконує своїх економічних функцій. Адже в Україні венчурні фонди використовуються здебільшого для оптимізації управління активами фінансово-промислових холдингів та зниження податкового навантаження (звільнення від податку на прибуток). Крім того, правове регулювання венчурного бізнесу в Україні не враховує специфічних факторів впливу, у взаємодії з економічними та політичними чинниками значно обмежує та скасовує можливості такого роду діяльності. Подальші дослідження у цій сфері стосуватимуться створення привабливих умов для розвитку в Україні високоризикового інвестування, розробки спеціальної системи мотивації з боку держави для створення венчурних фондів та компаній.


Ключові слова


інвестування; інновації; венчурне фінансування; венчурний капітал; інноваційна діяльність; інвестиційні фонди; венчурний бізнес; інноваційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Zykina, V. O. (2011). Formation of innovation venture capital. Academic Review, 1(34), 44-48. Retrieved November, 15, 2014, from : http://nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_1/7.pdf.

Krasovskaya, O. V. (2013). Venture of funding: world trends and situation in Ukraine. Kyiv: Conys-Y.

Mykytiuk, P. P. (2009). Analysis of investment and innovation activity. Ternopil: Ternohraf.

Onyshko, S. V. (2004). Financial support innovation development. Irpin: Nat. Acad. DPS Ukraine.

The website of the European Venture Capital Association (n.d.). Retrieved November, 15, 2014, from : http://www.evca.eu.

Savchenko, V. F., Shatyrko, D. V. (2013). Problems venture investment in Ukraine. Scientific Bulletin CHDIEU, 2 (18), 7-13.

Law of Ukraine "On Collective Investment Institutions" 05.07.2012 № 5080-VI (n.d.). Retrieved November, 15, 2014, from : : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.

Association of Ukrainian business venture. Analytical Review of the ICI in Ukraine (n.d.). Retrieved November, 15, 2014, from : http://www.uaib.com.ua.

Oleynikov, A. Venture funds in Ukraine: intracorporate optimization or high-tech breakthrough (n.d.). Retrieved November, 15, 2014, from : http://www.inventure.com.ua/analytycs/formula.

Danilov, O. D., Nayenko, T. V. (2014). Venture financing innovation in Ukraine: Problems and Prospects. Business-Inform, 9, 92-97.

Dyha, M. V., Tsvigun, Y. V., Gavrilko, P. P. (2012). Venture business in Ukraine: peculiarities of functioning and development. Bulletin of Khmelnitsky National University, 1, 203-208.

Kostyuk, I. V. (2011). Venture Investment: potential development. Retrieved November, 15, 2014, from : http: // www.archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2011_1/14.pdf.

Kraus, N. M. & Kopytsya, Y. O. (2013). Venture investment as a priority the development of innovative economy. Economic Area, 74, 112-121.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022