Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства

Lidia Oleksandrivna Voloshchuk


Анотація


У статті визначено, що однією з першочергових проблем інформаційно-аналітичного забезпечення управління інтелектуальною складовою інноваційного розвитку підприємства є формування методичного забезпечення оцінювання його інтелектуального капіталу. Сучасна світова теорія управління інтелектуальним капіталом налічує десятки методів його оцінки, проте жоден з них не є універсальним у вітчизняних умовах господарювання, а оцінювання вартості інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств досі складає методичну проблему.

Предметом дослідження є методичне забезпечення оцінювання інтелектуального капіталу як вияву інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислових підприємств.

Метою статті є систематизація наявних підходів та методів оцінювання інтелектуального капіталу, визначення проблем їх застосування у вітчизняних умовах господарювання, обґрунтування концептуальної моделі комплексного оцінювання інтелектуального капіталу промислових підприємств та напрямків подальших розробок.

Розглянуто основні підходи до класифікації методів оцінки інтелектуального капіталу підприємств, визначено переваги та проблеми застосування різних методів оцінки вітчизняними підприємствами та зовнішніми аналітиками за умов наявного інформаційно-облікового забезпечення. Визначено два ключових підходи до оцінки інтелектуального капіталу, що лежать в основі більшості методів: 1) інтегральний, який розглядає інтелектуальний капітал як неподільну категорію та базується на його тлумаченні як результату використання інтелектуальних ресурсів (потенціалу) та визначенні загальної вартості або коефіцієнта вартості інтелектуального капіталу підприємства; 2) структурний (поелементний), який розглядає інтелектуальний капітал як сукупність складових та спирається на оцінку його окремих елементів з наступним підсумовуванням їх вартості.

Обґрунтовано, що задоволення інформаційно-аналітичних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації потребує розробки універсальної методики оцінювання інтелектуального капіталу підприємства, яка при паралельному застосуванні інтегрального та структурного підходів буде давати однаковий результат оцінки його вартості. Запропоновано концептуальну модель оцінювання інтелектуального капіталу промислового підприємства на засадах поєднання інтегрального та структурного підходів, кількісних та якісних методів оцінювання. Визначено напрямки подальших розробок у галузі управління інтелектуальним капіталом та його інформаційно-облікового забезпечення. 


Ключові слова


промислове підприємство; інноваційний розвиток; інтелектуальна складова; інтелектуальний капітал; оцінювання; підходи; методи оцінки; концептуальна модель оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshchuk, L. O. (2014). Intelektualna skladova innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv: sutnist ta problemy upravlinnia. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ekonomika: realii chasu i perspektyvy». Odesa, ONPU.

Voloshchuk, L. O., Skorokhodova L. V. & Tserkovna O. M. (2012). Osoblyvosti zastosuvannia metodiv vartisnoi otsinky intelektualnoho kapitalu u finansovomu analizi. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 1(13), 32-34.

Filyppova, S. V., Kovtunenko, K. V., Voloshchuk, L. O., Niziaieva, S. A., Bashynska, I. O. (2012). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia komertsializatsii rezultativ naukovo-tekhnichnykh doslidzhen vyshchykh navchalnykh zakladiv ta yikh naukovykh pidrozdiliv, shcho spryiaie innovatsiinomu rozvytku Ukrainy. Donetsk: Noulidzh.

Kozyrev, A. N. (2006). Jekonomika intellektual'nogo kapitala. Nauchnye doklady № 7(R). SPb. : NII menedzhmenta SPbGU.

Stupniker, H. (2010). Formuvannia i otsinka intelektualnoho kapitalu pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz, 5, 219-223.

Kravchenko, S. I. & Kornieva, O. V. (2009). Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia intelektualnym kapitalom. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 647, 56-70.

Kravchenko, S. I. & Kornieva, O. V. (2011). Otsiniuvannia intelektualnoho kapitalu vyshchykh navchalnykh zakladiv. Marketynh i menedzhment, 3, 55-61.

Holiash, I. & Budnyk, L. (2010). Analiz intelektualnoho kapitalu pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz, 7, 12-18.

Staryk, R. Ya. (2010). Metodychni aspekty otsinky rivnia intelektualnoho kapitalu pidpryiemstva. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 20.15, 72-78.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022