Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства

Oksana Volodymyrivna Bud'ko


Анотація


Сучасні умови діяльності підприємств та нові вимоги управління, спрямованого на забезпечення реалізації концепції сталого розвитку, потребують удосконалення інформаційного забезпечення менеджменту, що обумовлює удосконалення системи бухгалтерського обліку, уточнення та модифікації його мети і завдань. Метою дослідження є аналіз та обґрунтування необхідності модифікації мети та завдань бухгалтерського обліку в умовах діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення сталого розвитку. У статті визначено необхідність удосконалення змісту формулювання мети і завдань бухгалтерського обліку з урахуванням цілей сталого розвитку. Проаналізовано визначення мети бухгалтерського обліку як однієї з головних категорій системи бухгалтерського обліку в історичному аспекті та відповідно до вітчизняної і зарубіжної наукової думки. Вказано, що у формулюванні мети бухгалтерського обліку слід ураховувати нову парадигму управління суспільним розвитком та, відповідно, нову парадигму бухгалтерського обліку. Акцентована увага на необхідності удосконалення формулювань завдань бухгалтерського обліку, які конкретизують його мету, що спрямована на забезпечення реалізації цілей сталого розвитку. Окреслено сучасні підходи до визначення завдань бухгалтерського обліку. На основі їх аналізу вказано пріоритетні, які можуть забезпечити реалізацію мети бухгалтерського обліку. Визначено основні завдання бухгалтерського обліку, які спрямовані на інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень зацікавленими особами, інформаційне забезпечення максимізації вартості підприємства та збереження майна власників, моделювання господарської діяльності з метою вироблення оптимальних рішень та отримання інформації перспективного характеру, визначення фінансового результату. За результатами запропоновано уточнені формулювання мети і завдань бухгалтерського обліку з урахуванням цілей сталого розвитку та вказано, у зв’язку з цим, на необхідність внесення змін до законодавства. 


Ключові слова


мета; завдання; бухгалтерський облік; сталий розвиток; інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : zakon Ukrainy vid 16.07.1999. № 996-14. (1999). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Bilukha, M. T. (2000). Teoriia bukhhalterskoho obliku. Kyiv : Kyiv. derzh. torh. -ekon. un-t.

Butynets, F. F. (2006). Bukhhalterska osvita: do Boloni vid Zhytomyra. Bukhhalterskyi oblik, kontrol i analiz, 1(4).

Zhuk, V. M. (2009). Paradyhma bukhhalterskoho obliku ekonomiky harmoniinoho rozvytku. Zbirnyk naukovykh prats. Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy», 6 (24), 171-182.

Il'icheva, E. V. (2010). Jekologicheskij uchet v uslovijah realizacii politiki jekologicheskoj sbalansirovannosti. Orel.

Kirejcev, G. G. (2008). Globalizacija jekonomiki i unifikacii metodologii buhgalterskogo ucheta. Zhitomyr: ZhGTU.

Krupka, Ya. D. (2010). Korystuvachi oblikovoi informatsii ta problemy zadovolennia yikh informatsiinykh potreb, Visnyk ZhDTU, 3 (53), 132-134.

Lahovska, O. A. (2011). Modyfikatsiia zavdan bukhhalterskoho obliku v umovakh upravlinnia oriientovanoho na maksymizatsiiu vartosti pidpryiemstva, Visnyk ZhDTU, 2 (56), 120-125.

Lokhanova, N. O. (2012). Intehratsiini protsesy v obliku v umovakh instytutsionalnykh peretvoren. Kherson: Hrin D. S.

Len, V. S. (2013). Zadachi bukhhalterskoho obliku: vyznachenia ta obgruntuvannia. Retrieved from: http://mev-hnu. at.ua/load/2013/9.

Mjet'jus, M. R. & Perera, M. H. B. (1999). Teorija buhgalterskogo ucheta. Moskow : Audit, JuNITI.

Napadovska, L. V. (2000). Upravlinskyi oblik. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita.

Novyi slovnyk ukrainskoi movy. (2000).Kyiv: Akonit.

Orlov, I. V. (2011). Pryznachennia bukhhalterskoho obliku ta yoho istorychna modyfikatsiia. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 3 (21), 231-241.

Palij, V. F. & Sokolov, Ja. V. (1984). Teorija buhgalterskogo ucheta. Moskow : Finansy i statistika.

Pacholi, L. (1982). Traktat o schetah i zapisjah. Moskow : Finansy i statistika.

Petruk, O. M. (2005). Harmonizatsiia natsionalnykh system bukhhalterskoho obliku. Zhytomyr: ZhDTU.

Pushkar, M. S. (2002). Filosofiia obliku. Ternopil: Kart-Blansh.

Sokolov Ja. V. (1996). Buhgalterskij uchet: ot istokov do nashih dnej. Moskow : Audit: JuNITI.

Sopko, V. V. (2004). Bukhhalterskyi oblik: kontseptualni osnovy teorii. Kyiv : Profesional.

Hendriksen, Je. S. & Van Breda, M. F. (2000). Teorija buhgalterskogo ucheta. Moskow : Finansy i statistika.

Shvets, V. H. (2006). Teoriia bukhhalterskoho obliku. Kyiv : Znannia.

Sher, I. F. (1892). Opyt nauchnoj razrabotki buhgalterii. Schetovodstvo, 1, 3.

Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. (n.d.). Measuring and Managing the Value of Companies. Retrieved from: http://books. google.com/books.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022