Зарубіжний досвід урядового фінансового контролю

Ganna Ipolytivna Zavystovska


Анотація


У статті обґрунтовано необхідність модернізації системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Автором  визначено місце і роль урядового фінансового контролю в системі державного менеджменту, акцентовано увагу на проблемі відсутності чіткого розмежування функцій та повноважень контролюючих органів під час попередження, виявлення і усунення фінансових правопорушень. Висвітлено досвід реалізації організаційних і правових механізмів урядового фінансового контролю Франції, Великобританії, Швеції, Індії, Румунії та досліджено контрольні повноваження контролюючих органів виконавчої влади зазначених країн. У результаті аналізу та узагальнення світової практики щодо здійснення урядового фінансового контролю в органах виконавчої влади обґрунтовано необхідність застосування в Україні системного підходу.   Запропоновано напрямки адаптації зарубіжного досвіду урядового фінансового контролю у вітчизняну практику, що сприятиме підвищенню відповідальності державних службовців за виконання своїх обов’язків згідно з міжнародними стандартами та удосконаленню правового забезпечення системи державного внутрішнього фінансового контролю загалом. 


Ключові слова


урядовий фінансовий контроль; державний внутрішній фінансовий контроль; органи виконавчої влади; зарубіжний досвід; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Dikan, L. V., Voronina, O. O., Golub Y. O., Synhohina, N. V. (2008). State Audit. Kharkiv : KhNUE.

Dmytrenco, G. V. (2010). Problems of improving public financial control in the context of international experience. Financial markets and securities, 1, 20-28.

Guidelines on Auditing (2003). Kyiv.

The Lima Declaration of Guidelines on control: Declaration IX Lima (Peru) Congress higher Audit Institutions (INTOSAI) on 10/01/1997. (1997). Retrieved December, 1, 2014, from : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/140217.

Malyshev, A. V. (2003). Typical aspects of state financial control abroad. Financial control, 11, 126.

Mexican Declaration of Independence, Declaration XIX Congress of Supreme Audit Institutions Institutions (INTOSAI) of 2007. (2007). Retrieved December, 1, 2014, from : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/1013545.

Myh O. V. (2009). Foreign experience of control in the executive branch. State building, 2. Retrieved December, 1, 2014, from : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2009_2_34.pdf.

Synyuhina, N. V. (2013). Foreign experience and adaptation of internal financial control to the national environment Ukraine. Science and Economics, 1(4), 97-103.

Stefanyuk, I. B. (2011). Methodological principles of the system of internal financial control in Ukraine. Finance of Ukraine, 6, 84-102.

Yurhelevych, S. V. (2002). The system of financial control. Finance of Ukraine, 4, 138-144.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022