Виплати працівникам відповідно до міжнародної практики в державному секторі

Olena Grygorivna Obmok


Анотація


Вступ. Сучасні умови економічного розвитку орієнтують Україну на інтеграцію до світової спільноти. Процес невпинної світової інтеграції потребує модернізації бухгалтерського обліку. Модернізація та перехід на єдині уніфіковані методологічні засади бухгалтерського обліку в Україні здійснюється в контексті адаптації Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Мета. Дослідити методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати працівникам у державному секторі, внести пропозиції щодо удосконалення змісту Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам" та запропонувати зміни до структури рахунку 65 «Розрахунки з оплати праці»

Метод. У процесі дослідження використано методи порівняння, аналізу, синтезу для виявлення відповідності норм Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам» до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі 25 «Виплати працівникам».

Результати. У статті розглянуто методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати працівникам у державному секторі. Здійснено порівняльний аналіз Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі 25 «Виплати працівникам» і Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам».

Розглянуто класифікацію виплат працівникам за цими стандартами. Запропоновано винести в окрему групу «Інші довгострокові виплати» відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі 25 «Виплати працівникам».

У статті уточнено структуру поточних виплат. Запропоновано розмежувати категорії «виплати по закінченні трудової діяльності» та «виплати при звільненні», як це передбачено в Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі 25 «Виплати працівникам».

Запропоновано перейменувати рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці» на «Розрахунки за виплатами працівникам» та внести зміни до структури рахунку. 


Ключові слова


виплати працівникам; поточні виплати працівникам; виплати при звільненні; інші виплати працівникам; компенсація; державний сектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Description of wage statistics: approved order of the State Statistics Committee of Ukraine № 5 of 13.01.2004. (2004).

National Public Sector Accounting Standards 132 "Employee benefits": approved. by the Ministry of Finance of Ukraine 29. 11.2011. №1798. (2011). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.

Chart of Accounts in the Public Sector: approved by the Ministry of Finance of Ukraine № 1203 from 31.12.2013. (2013).

Wage. Law of Ukraine № 108/95-VR 24.03.1995. (1995).

Strategies of modernization of accounting in the public sector for 2007-2015, approved Cabinet of Ministers of Ukraine № 34 from 16.01.2007. (2007).

Sushko, H. & Hizatulina, L. (n.d.). Reform of accounting in the public sector. Retrieved from: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/459?view=material.

IPSAS 25 «Employee Benefits». (n.d.). Retrieved from: http://www.ipsas.org/en/ipsas_standards.htm.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022