Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства

Rostyslav Bogdanovych Okrepkyi, Andriy Mykolayovych Butov


Анотація


Вступ. У статті досліджено низку питань щодо методичного забезпечення короткострокового прогнозування кон’юнктурних показників. Визначено роль тактичного прогнозування попиту як інструменту подолання кон’юнктурних диспропорцій на ринку. Доведено доцільність використання адаптивного підходу в короткостроковому періоді та розроблено модель тактичного прогнозування попиту на продукцію, яка поєднує принципи експоненційного згладжування та факторну складову.

Метою статті є розробка моделі тактичного прогнозування попиту залежно від температурних показників, яка б дозволила підприємству усувати диспропорції між виробництвом та споживанням продукції та коригувати виробничо-збутову стратегію поведінки на ринку відповідно до змін кон’юнктури.

Метод дослідження. Теоретичною та методологічною основою статті виступають фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з питань маркетингу загалом та кон’юнктурних досліджень зокрема. У нашій роботі для розроблення моделі застосовується метод економіко-математичного моделювання.

Результати дослідження. Розроблена модель може слугувати інструментом пристосування до стихійності ринку, оскільки дозволяє поетапно коригувати розроблену виробничо-збутову стратегію поведінки на ринку відповідно до змін кон’юнктури, непередбачуваних коливань ринку, тобто адекватно реагувати на фактори невизначеності і ризику, властиві зовнішньому середовищу; може використовуватися як інструмент усунення диспропорцій між виробництвом та споживанням продукції, що приведе до зменшення ризику дефіциту або надлишку продукції на ринку та оптимізує розподіл наявних ресурсів виробників.


Ключові слова


кон’юнктура ринку; тактичне прогнозування попиту; адаптивний підхід; експоненційне згладжування

Повний текст:

PDF

Посилання


Kotler, F. (2008). Marketing Management. Kyiv: Himgest.

Belyaevskyi, I. K. (2003). Statistics market goods and services. Moscow: Finance and Statistics.

Svetunkov, S. G. (2003). Methods of marketing research. St. Petersburg: DNK.

Karpov V. A, Kucherenko V. R. (2001). Marketing: forecasting the market conditions. Kyiv: Knowledge.

Lipych L. G, Zagoruiko V. L. (2008). Forecasting production based on the determination of demand for the products of the enterprises. Lutsk: Volyn national University.

Okrepkyi, R. (2004). The Use of trend modeling in market research. Bulletin of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 3, 184-189.

Okrepkyi, R. B. (2013). Conjunctural analysis of trends in the market, its stability and cyclical. Innovative Economy, 5(43), 197-203.

Lukashin, Y. P. (2003). Adaptive methods of short-term time series forecasting. Moscow: Finance and Statistics.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022