Формування кадрового потенціалу українських підприємств у сучасних реаліях

Iryna Anatoliyivna Markina, Olexandr Oleksandrovych Mykhaylov


Анотація


Стаття присвячена дослідженню одного із соціальних стандартів суспільства – заробітної плати, яка використовується як кількісний показник оцінки працівників та впливає на їх якісний показник. Остання має значення для формування кадрового потенціалу вітчизняних підприємств. Недостатній рівень опрацювання питань управління кадровим потенціалом підприємства дозволило сформувати мету дослідження. 

Визначено рівень мінімальної заробітної плати провідних країн світу, що дозволив з'ясовувати соціальні стандарти життя в кожній державі, які є одним із важливих критеріїв оцінки якості життя, встановити співвідношення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. На основі вищезазначеного обґрунтовано необхідність посилення впливу держави на формування, реалізацію та контроль політики доходів, у тому числі політики заробітної плати. Зокрема, встановлено, що мінімальна заробітна плата повинна перевищувати прожитковий мінімум у 1,2-1,5 рази для того, щоб дорівнювати вартості об’єму ресурсів, необхідних для відтворення робітника та його родини. Мінімальну заробітну плату запропоновано розраховувати на основі створення кореляційної моделі, в основу якої мають бути покладені відповідні статистичні критерії – фактори, що істотно впливають на рівень МЗП: бюджет прожиткового мінімуму, товарна частина фонду особистого споживання, розподіл доходів серед економічно активного населення, індекс зростання споживчих цін, зайнятість населення тощо.

Одним із напрямів вирішення проблеми якості кадрового потенціалу підприємства в сучасних умовах є кадрова політика, яка повинна не тільки містити методи і засоби управління кадрами, але і визначати потребу у фахівцях, формувати резерв висококваліфікованих працівників на основі використання аутстаффінгу та аутсорсингу.

Вищезазначене закладає системну основу для подолання протиріч між рівнем заробітної плати та прожитковим мінімумом для окремого працівника, що  дозволить підвищити ефективність формування та використання кадрового потенціалу як на рівні країни, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання.


Ключові слова


соціальні стандарти; кадровий потенціал; заробітна плата; мінімальна заробітна плата; прожитковий мінімум; кадрова політика; аутстаффінг; аутсорсинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolot, А. M. (2003). Organizatsiyno-economichnyi mehanizm regulyuvannya dohodiv praccuuchykh: shlyahy vdoskonalennya [Organizational-economic mechanism of regulation of workers' incomes, ways of improvement], Odessa, Ukraine.

Lagutin, V. D. (2010). Teoretyko-metodologichni pidhody do suchasnyh problem oplaty praci [Theoretical and methodological approaches to contemporary issues of wages], Economic theory, Ukraine.

Lunyak, I. V. (2010). Pidvyschennya minimalnoi zarobitnoi platy – obectivniy proces uprovadzhennya socialnogo standartu normalnogo vidtvorennya zainyatogo naselennya [Increasing the minimum wage - an objective process of implementation of social standard of normal reproduction of the employed population] Retrieved from : ir.kneu.edu.ua:8080> handle/2010/366.

Prozhytkoviy minimum (2010). [The subsistence level. Retrieved from : http://mojazarplata.com.ua/ua/main/minimum-wage/prozhitochnyi-minimum.

Kharchenko, А. М. (2012). Socialni problemu globalizatcii – bidnist, shlyahy podolannya, [The social problem of globalization - poverty, ways to overcome [electronic resource]. Retrieved from : fp.cibs.ck.ua> files / 1201/12 kamspo.pdf.

Rol derzavy v ytverdzenni evropeiskih cinnostey ta standartiv v Ukraini. (2011). [The role of the state in the consolidation of the European values and standards in Ukraine. Retrieved from : http://buklib.net/books/35885.

Yakuba, М. М. (2009). Kadroviy potencial yak kluchoviy element potencialu pidpriemstva v umovah globalizacii [Human resources as a key element of enterprise potential in the context of globalization], Scientific Bulletin NLTU, Lutsk, Ukraine.

Pro metodychni rekomendatsiyi shchodo zaprovadzhennya pohodynnoyi oplaty pratsi ta otrymannya minimal'nykh hodynnykh harantiy v oplati pratsi. (1999). [About guidelines for the implementation of hourly wages and receive the minimum hourly wage guarantees] Order of the Ministry of Labour and Social Policy number 69 of 16/04/99 p. Retrieved from : http://zakon.nau.ua/doc/?uid = 1152.722.0.

Poberezna, N. М. (2012). Udoskonalennya systemy orhanizatsiyi oplaty pratsi [Improvement of the Organization Wages] [electronic resource], National Library, Vernadsky. Retrieved from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi.

Smolar, L. G. (2008). Doslidzhennya tendentsiy rozvytku kadrovoho potentsialu na promyslovykh pidpryyemstvakh Ukrayiny [Research of trends in the development of human resources in industrial enterprises of Ukraine], Economy & State, Ukraine.

Sokolyk, M. P. (2011). Produktyvnist' ta oplata pratsi za parytetom kupivel'noyi spromozhnosti v Ukrayini ta inshykh krayinakh: porivnyal'nyy analiz [Productivity and wages in purchasing power parity in Ukraine and other countries: a comparative analysis], Economics and Forecasting, Ukraine.

Philipova, I. G. (2010). Instytutsional'na pastka: modelyuvannya rynku pratsi v Ukrayini [Formation of market economy: collection of scientific papers], Kyiv, Ukraine.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022