Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства

Liliana Tarasivna Horal, Vira Ihorivna Shiyko


Анотація


Вступ. В умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів економіки важливо забезпечити її конкурентоспроможність. На міжнародній арені це можливо завдяки якісному використанню експортного потенціалу економіки, а особливо тих галузей, які є стратегічними. Важливість ефективності діяльності газотранспортної системи є беззаперечною, що проявляється через її основні функції. Проте на сучасному етапі розвитку ще не розроблено якісної системи оцінювання експортного потенціалу газотранспортних підприємств.

Мета - дослідити та вдосконалити систему оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства на основі визначення сутності категорії експортний потенціал газотранспортного підприємства з урахуванням особливостей його діяльності та побудові моделі системно-процесуального підходу до оцінювання ефективності використання експортного потенціалу на базі його синергетичної оптимізації.

Метод (методологія). Проведене дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Для визначення категорії «експортний потенціал» та обґрунтування її особливостей для газотранспортних підприємств було використано діалектичний метод пізнання, індукції та дедукції, поєднання історичного та логічного, системний підхід. Оптимізація виробничої потужності описувалася методом економіко-математичного моделювання. Результати дослідження були унаочнені у вигляді рисунків та схем за допомогою демонстраційних методів.

Результати. Сучасні умови розвитку ринкової економіки загалом та газотранспортного виробництва зокрема вимагають швидкої реакції на негативні зміни у виробничому процесі, тому слід відводити важливу роль синергетичному ефекту, тобто злагодженій дії всіх підсистем виробничої системи. Поряд із цим важливо вчасно, якісно і адекватно оцінити цю їх взаємодію і при виявленні негативних процесів швидко відреагувати на них, прийнявши адекватні управлінські рішення, що унеможливлюється без якісної системи оцінювання експортним потенціалом, який за своїм складом характеризує саме синергетичність всієї виробничої системи підприємства. Тому для вдосконалення системи оцінювання експортного потенціалу  необхідно створити генераційну інтегровану базу даних з метою швидкого реагування на негативні явища у магістральному транспортуванні природного газу, та здійснити економіко-математичне моделювання експортного потенціалу газотранспортних підприємств.


Ключові слова


оцінювання; експортний потенціал; газотранспортне підприємство; оптимізація; модель; виробнича потужність

Повний текст:

PDF

Посилання


Horal, L. T. (2011). Theory and practice of restructuring the gastransportation system. Ivano-Frankivsk : IFNTUNG.

Zapukhliak, I. B. (2011). Managing energy saving potential gastransmission companies. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG.

Dudchenko, M. A. (2002). Diversification export potential of Ukraine. Kiyv: Lybid.

Melnyk T. (2009). The export potential of Ukraine: assessment methodology and analysis. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Mep/2009_8_9/.../10_Melnuk1

.

Piddubna L. I. (2007). The competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation and management. Kharkiv: INZhEK.

Volokodavova E. V. (2007). Export potential of industrial enterprises: thetheory, methodology, practice. Samara.

Shestakova, O. A. (2013) On the issue of categorical content and structure of the export potential of the company. Development economics, 1 (65), 104-109.

Klymyk, H. V. The problems of management mechanism of export activity of enterprises Agricultural Engineering. Retrieved from: http://www.btsau.kiev.ua/ua/edition.php?read=831.

Samuelson P., Nordkhaus V. (1997). Economy. Moskow: BYNOM.

Porter, M. (2005). Competitive strategy: Methodology Analyzing Industries and Competitors. Moskow : Alpyna Byznes Buks.

Lukianenko, D. H. (2006). Management of international competitiveness in a globalizing economic development. Kiyv: KNEU.

Pylypenko, Y. V. ( 2005). The competitiveness of countries and regions in the world economy: theory, experience of small countries in Western and Northern Europe. Moskva-Smolensk: Oikumena.

Ponomarenko, V. S. (2007). Competitiveness imperative functioning and development of modern economies. Competitiveness: problems of science and practice: Kharkiv: INZhEK.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021