Аналіз і синтез моделі системи управління підприємством

Vyacheslav Valentynovych Glushchevskyi


Анотація


Вступ. У статті розглянуто методологічні положення щодо синтезу моделі системи управління промисловим підприємством на засадах процесного управління. Наведено результати аналізу типових організаційних та функціональних структур систем управління підприємствами. Сформульовані три системи аксіом, які лягли в основу методології аналізу і синтезу об’ємної моделі просторової взаємодії організаційної та функціональної структур системи управління промисловим підприємством. З використанням побудованої моделі здійснено декомпозицію потокових управлінських процесів на упорядковані множини управлінських функцій і відповідних їм елементарних робіт та розроблено інформаційну модель організаційно-функціональної структури системи управління підприємством.

Предметом дослідження є функції, задачі, внутрішні та зовнішні взаємозв’язки підрозділів організаційної структури промислового підприємства, їх переплетіння у мережі його бізнес-процесів.

Мета дослідження полягає у розробці методологічних принципів побудови структурно-функціональної моделі ефективного управління мережею бізнес-процесів промислових підприємств.

Методологічним базисом дослідження є синтез методів структурного, мережевого та економіко-математичного моделювання, а також методів економічного, функціонального та математичного аналізу.

Результатом дослідження є цілісна, логічно несуперечлива модель системи управління промисловим підприємством, яка адекватно відображає в аналітичному ракурсі діючі на ньому механізми системи управління.

Сфера застосування результатів. Модель просторової взаємодії організаційної і функціональної структур системи управління промисловим підприємством може бути опанована під час розв’язання багатьох класів техніко-економічних управлінських задач, що постають у процесі його основної діяльності.

Результати. Висвітлено зміст, логічну і функціональну єдність елементів аналітичного інструментарію, який отримано в результаті синтезу методологічних платформ теорії систем, системного аналізу і процесного управління з використанням арсеналу методів організаційного моделювання, графової формалізації і теорії графів, методів декомпозиції і координації, математичного аналізу і алгебри логіки, а також нотацій IDEF та ARIS теорії сучасного інжинірингу бізнес-процесів, при побудові моделі системи управління промисловим підприємством.


Ключові слова


задачі аналізу і синтезу; процесне управління; організаційна структура підприємства; мережа бізнес-процесів підприємства; функції і елементарні роботи структурних підрозділів підприємства; методологія моделювання; структурно-функціональна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Ponomarenko, L. A. (2002). The third chapter. Bases of economic cybernetics. (pp. 283-421). Kyiv.

Sergieieva, L. N., & Bakurova, A. V., & Vorontsov, V. V., & Zulfugarova, S. O. (2009). Design of structure of the viable socio-economic systems. Zaporizhzhia.

Maksyshko, N. K., & Perepelitsa, V. A. (2006). Analysis and forecasting of the evolution of economic systems. Zaporizhzhia: Poligraf.

Lysenko, Y. G., & Huz, N. G. (2003). The thirteenth chapter. Management of a large industrial complex in transitive economy. (pp. 595-633). Donetsk: Yugovostok.

Kyzym, N. A., & Klebanova, T. S. (2007). The first chapter. Adaptive models in the systems of decision making. (pp. 12-40). Kharkov: ENGEK.

Lepa, R. N. (2006). Situational mechanism for training and management decisions in the enterprise: methodology, models and methods. Donetsk: Yugovostok.

Lepa, R. N. (2010). Reflective in the economy: concepts, models, applied aspects. Donetsk: APEKS.

Yefimov, V. V. Processes and process-oriented approach. (2005). Ulianovsk.

Repin, V. V., & Yelifierov, V. G. (2004).Process approach to management. Business Process Modeling. Moscow: Standards and Quality.

Podchasova, T. P. (2008). Organizational and functional aspects of the virtual enterprise. Economical and mathematical modeling of socio-economic systems, 13, 5-16. Retrieved February 10, 2015, from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11453.

Panok, D. G. (2005). Comparative analysis of the classical organizational structures of management of industrial enterprises. Interuniversity collection of scientific papers “Problems of entrepreneurship in the economy of Russia”, 8. Retrieved February 10, 2015, from http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/14.shtml.

Glushchevsky, V. V. (2012). The development of modeling methodologies for adaptive management of economic objects. Modeling and information systems in economics, 86, 15-31.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021