Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені

Vitaliy Ivanovych Ohota


Анотація


У дослідженні здійснюється аналіз міжнародної конкурентоспроможності України у світовому економічному просторі. Метою статті є аналіз конкурентоспроможності України у світовому економічному просторі та визначення макроекономічних та інституційних факторів підвищення її конкурентних позицій.

Результати. Доведено, що вирішальною умовою досягнення високого рівня конкурентоспроможності країни є сильна держава із сформованою та розвиненою ринковою і галузевою структурою, високою діловою активністю підприємців, кваліфікованими фахівцями та передовим науковим потенціалом. На основі аналізу рейтингів конкурентоспроможності країн світу досліджено особливості розвитку української економіки та її місце в міжнародному глобальному середовищі. Зокрема, здійснено аналіз наступних: індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), індекс глобалізації (KOF Index of Globalization), індекс легкості ведення бізнесу (Ease of doing business Index), індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), індекс розвитку людського потенціалу (Human Development Index, HDI), індекс свободи преси (Press Freedom Index, PFI). Виявлені макроекономічні та інституційні фактори підвищення конкурентоспроможності України на світовій арені. З’ясовано, що зниження вітчизняної конкурентоспроможності в міжнародних рейтингах пов’язане із нестабільною політичною ситуацією та зі зростанням агресії Росії в країні. Оскільки військові протистояння на Донбасі призводять до постійного зниження загальноекономічних показників, руйнування інфраструктури, спаду виробництва, це все негативно позначиться на майбутніх рейтингах міжнародної конкурентоспроможності України. Тому пошук шляхів підвищення конкурентних позицій країни у світовому економічному просторі є одним із найактуальніших завдань українського уряду. Для переходу вітчизняної економіки на якісно новий рівень розвитку та підвищення міжнародної конкурентоспроможності пропонується розробити дієву систему державного управління (концепції, стратегії розвитку, програми, механізми тощо), спрямовану на реалізацію політики перерозподілу ресурсів на користь інноваційного розвитку шляхом підтримки наукоємних галузей, формування попиту на інтелектуальну продукцію, впровадження прогресивних нововведень. Запропоновано механізм підвищення конкурентних переваг України, який спрямований на здійснення внутрішніх реформ у країні та трансформацію векторів зовнішньоекономічної політики. 


Ключові слова


конкурентоспроможність; економічний розвиток; міжнародний ринок; міжнародний бізнес; глобалізаційні процеси; рейтинг конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Competitiveness Report 2013-2014. (2014). Retrieved from : Retrieved from : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.

The Global Competitiveness Report 2014-2015. (2015). Retrieved from : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.

KOF Index of Globalization 2014. (2014). Retrieved from : http://globalization.kof.ethz.ch/.

World Bank Ease of Doing Business Report 2014. (2014). Retrieved from : http://www.doingbusiness.org/rankings.

Human Development Report 2014. (2014). Retrieved from : hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf.

Corruption Perceptions Index - 2014. (2014).Retrieved from : www.transparency.org/cpi2014.

World Press Freedom Index - Reporters Without Borders. (2014). Retrieved from : https://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf.

Palamarchuk, O. M. (2013). International competitiveness of Ukraine: assessment of problems and ways to improve the competitive position. Retrieved from : https://file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9E%D0%BB%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/ecvu_2013_20(1)__24.pdf.

Dergachevа, V. V. (2010). Ukraine in the international competitiveness: assessment position, causes and ways of revival. Economic Bulletin NTU "KPI", 7, 86-90.

Shevchenko, A. A. (2011). Models of the international competitiveness of the country: theoretical and methodological aspects” Economic Bulletin Donbass, 3, 25-28.

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, A Division of Macmillan.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022