Діяльність комерційних банків на ринку корпоративних облігацій

Nazar Ivanovych Kurdydyk


Анотація


Вступ. У статті розглядається місце вітчизняних комерційних банків на ринку корпоративних облігацій. Об’єктом дослідження є операції комерційних банків на ньому.

Мета. Метою статті є вивчення основних тенденцій у діяльності комерційних банків на ринку капіталів.

Метод. Дослідження проведено з використання методів індукції, логічного методу, порівняння, історичного методу.

Результати. Опрацьовано сутність поняття «облігація», основні властивості корпоративних облігацій, проаналізовано тенденції розвитку цього ринку та тенденції діяльності комерційних банків на ньому. Визначено основні рушійні мотиви емісії облігацій комерційними банками. Досліджено зв'язок між динамікою показників структурних елементів ринку капіталів та валового внутрішнього продукту. Проведено порівняльний аналіз динаміки показників окремих структурних елементів ринку капіталів. Проаналізовано структуру банківських пасивів та показники емісії комерційними банками єврооблігацій на міжнародних ринках. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття «облігація». На основі синтезу підходів до його трактування сформульовано основні властивості облігацій. У результаті дослідження виявлено залежність між станом економічної системи та показниками емісії банками єврооблігацій, а також між динамікою валового внутрішнього продукту та динамікою емісії акцій. Досліджено основні мотиви емісії облігацій комерційними банками. Виявлено характерний для українських банків іміджевий ефект серед мотивів емісії єврооблігацій. На основі кореляційного аналізу встановлено низький вплив ринку корпоративних облігацій на стан економічної системи. Досліджено показники ринку корпоративних облігацій, зокрема, проаналізовано частку банківських облігацій у структурі ринку. Результати дослідження можна використовувати при вивченні банківських пасивних операцій на ринку капіталів, при дослідженні ринку корпоративних облігацій. 


Ключові слова


корпоративна облігація; ринок капіталів; емісія облігацій; облігаційні позики; єврооблігація; акції; довгостроковий кредит

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalyna, A. V.,Korneev V. V., Koshcheev O. O. (1999). Securities market (practice and theory. Kyiv: IAMP.

Mendrul,O. G.,Pavlenko, I. A. (2000). Stock market: operations with securities. Kyiv: KNEU.

Pavlov, V. I. &Pylypenko, I. I(2004). Securities in Ukraine. Kyiv:Kondor.

About securities and stock market:the Law of Ukraine № 3480-IV. (2006). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/3480-15.

Golovko A. T., Kobzar V. F., Naumenko O. O. (1999). The vocabulary of the stock market. Kyiv, UMKCentr.

Yakymchuk, T. P. (2007). The theoretical basis of the essence of corporate bonds. Macroeconomic and financial aspects of forming the innovation potential of the region: The nationwide science conference, 29-30 march, 2007, abstracts, Poltava: PolNTU.

Yakymchuk, T. P. (2008). The financing of the enterprises, using the corporate bonds / The dissertation for Philosophy doctor of economics by spec. 08.00.08 – money, finance and credit, SHEI Kyiv national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv.

Cbonds. Info: The emission of the bonds (bonds, euro bonds, bills). According to Informational agency Cbonds, Retrieved from:http://ua.cbonds.info/emissions/simple.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022