Інструменти “хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах

Oksana Vasylivna Adamyk


Анотація


У статті здійснено аналіз функціонально-технологічних можливостей сучасних хмарних технологій та досліджено можливості їх прикладного застосування для оптимізації облікових робіт при виконанні кошторису. Доведено, що застосування інструментів „хмарних обчислень” в обліку бюджетних установ дозволить скоротити витрати на придбання, технічне та сервісне обслуговування локальних інформаційних систем. Зміна архітектури управлінських інформаційних систем з сервер-орієнтованих на „хмарні обчислення” сприятиме підвищенню прозорості обліку, зменшенню трудомісткості формування фінансової звітності бюджетних установ та витратності контрольних заходів. Аргументовано, що головним недоліком використання „хмарних обчислень” є відсутність абсолютної конфіденційності, проте для бюджетних установ вказані ризики повністю нівелюються через централізований розподіл бюджетних коштів. Доцільним є розміщення апаратних потужностей та програмних засобів, що утворюють „хмару” у державній компанії, що тісно пов'язана з органами Державної казначейської служби України. За таких умов з'являється можливість контролювати виконання бюджету не лише через фінансові потоки, але й фактичне їх використання для фінансово-господарської діяльності у режимі реального часу. 


Ключові слова


хмарні технології; інфраструктура; платформа; програмне забезпечення; облік; бюджетні установи

Повний текст:

PDF

Посилання


Viter, M. B. & Zasadna, H. O. (2014). Using cloud technologies in the system of information interaction of state authorities. Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine, 24. 9, 341-347.

Kolesov, A. (2008). Model SaaS – in the world and in Russia. IT Reseach. №10 (119, October). Retrieved from http://www.bytemag.ru/articles/detail. php?ID=12825

Machuha, R. I. (2013). Virtualization and Cloud Computing in accounting: the distant future or present real? Effective Economy, 5. Retrieved from http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2008

Tkachenko V. (2014). Cloud Computing. Learning Online. Available from http://www.lessons-tva. info/archive/nov031.html

Fedonyuk, C. V. (2011). Cloud computing in e-governance. Scientific Bulletin of Volyn National University named by Lesya Ukrainka, 20. 13-19.

Cloud Computing. (n. d.). In Wikipedia. Retrieved from : http://uk. wikipedia.org/wiki.

Horunzhak, N. M. (2013). Perspectives of development of public sector accounting system. Sustainable economic development, 2 (19). 224-230.

Horunzhak, N. M. (2013). Modernization of public sector accounting system based on the computer technology: principles and conditions. Sustainable economic development, 3 (20). 251-256.

Wyld. David C. (2009). Moving to the Cloud: An Introduction to Cloud Computing in Government. IBM Center for the Business of Government. 10.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022