Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу

Liudmyla Ivanivna Holinach


Анотація


Вступ. Досліджено сутність та особливості соціального аудиту, визначено потребу його запровадження з метою утвердження соціально відповідальної господарської діяльності бізнес-структур. З’ясовано країни-засновники цього виду контролю та підприємства, які першими використали його у своїй практичній діяльності. Запропоновано структурно-логічну схему базових елементів соціального аудиту як одного із підвидів системи контролю. Обґрунтовано його предмет, об'єкт, мету, завдання, функції. На підставі аналізу складових теорії соціального аудиту наведено його класифікацію відповідно до основних ознак.

Мета. За мету при проведенні дослідження визначено формування теоретико-методологічного інструментарію соціального аудиту для розуміння його сутності, призначення та особливостей застосування у практичній діяльності інститутів мікрорівня. 

Метод (методологія). Для одержання  достовірних результатів у ході викладу матеріалу використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, серед яких – історичний – з метою вивчення причин виникнення, еволюції вимог і завдань соціального аудиту, аксіоматичний і абстрагування – для пояснення сутності поняття «соціальний аудит»; конкретизації – у процесі його класифікації; діалектичний, логічний, аналогії – з метою побудови структурно-логічної схеми соціального аудиту.

Результати. На підставі дослідження визначено двоякий зміст соціального аудиту: у широкому сенсі його використовують як моніторинг соціальних взаємовідносин на різних рівнях соціально-економічних систем, у вузькому – як оцінку господарської діяльності підприємства на предмет дотримання принципів соціальної відповідальності. На підставі побудови структурно-логічної схеми базових елементів соціального аудиту визначено, що предметом його проведення на підприємстві виступає сукупність соціально-економічних відносин підприємства із зацікавленими у його діяльності сторонами. Його об’єктами є факти г осподарської діяльності, що свідчать про соціально відповідальну чи безвідповідальну поведінку підприємства. Основними критеріями класифікації соціального аудиту слід вважати ознаку його функціонального призначення (соціальний аудит відповідності, ефективності, стратегічний соціальний аудит), яка визначена завданнями цього виду контролю, та ознаку його змістовного наповнення (екологічний аудит, аудит охорони праці на підприємстві, аудит персоналу, аудит відносин із зацікавленими сторонами). До функцій, які виконує соціальний аудит, зараховано: інформаційну, аналітичну, евристичну, прогностичну, світоглядну, констатуючу, комунікативно-регулювальну. 


Ключові слова


соціальний аудит; контроль; соціальна відповідальність бізнесу; соціально-економічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Kapterev, I. A. (2007). The Anglo-Saxon model of Social Audit. Retrieved February, 16, 2015, from : http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Anglosaks.pdf.

Pardi, B. (n.d.). Social Audit.The main provisions. Retrieved February, 14, 2015, from : http://www.ced.org.ua/ukr/magazines/1/90.htm.

Katychin, O. J. (2011). Social Auditin Ukraine: historical trends. Statistics of Ukraine 1, 77-81.

Popov, N. Y. (2008). Social Audit in the system of regulation labor relations. Moscow:Publishing house «ATISO».

Mazuryk, V. O. (2013). Social features and possibilities of Social Audit. Bulletin of Kyiv National university of Taras Shevchenko. Series: Sociology 1 (4), 79-83.

Mazuryk, V. O. (2014). Social Audit as modern diagnostic technology in management practice of Ukraine. Bulletin of Kyiv National university of Taras Shevchenko.Kyiv.

Chruch, O. V. (2013).The development of Social Audit in the system of social control. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economics 2, 98-102.

Ohiychuk, F. M. (2012). Audit: Organization and Methods. Kyiv: Alerta.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022