Методика оцінки розвитку регіональних ринків банківських послуг

Olena Kostiantynivna Gomanyuk


Анотація


Вступ. Стаття присвячена пошуку методики оцінки розвитку регіональних ринків банківських послуг. Необхідність проведеного дослідження викликана гострою потребою опрацювання зазначеного кола питань, з метою раціонального планування та покращення організації банківської діяльності на регіональних рівнях.

Мета. Метою статті є обґрунтування дієвих методичних підходів для оцінювання рівня розвитку регіональних ринків банківських послуг, які побудовані як на науковому доробку вчених, так і на власних теоретичних напрацюваннях.

Метод. У процесі написання статті використано прийоми і способи статистичного аналізу для проведення кількісної та якісної оцінки рівня розвитку регіональних ринків банківських послуг, застосовано методи групування та порівняння, індексний та графічний, а також метод комплексної оцінки.

Результати. У процесі написання наукової статті були відібрані характеристики, котрі склали основу для оцінки, як найбільш змістовні та визначальні щодо впливу на розвиток регіональних ринків банківських послуг. Закладаючи в регіональний, ринковий та банківський зрізи певні критерії, окреслено основні напрями дослідження, які в сукупності з правильно підібраними частковими показниками склали матричну частину методики. Спираючись на вказані вище структурні компоненти, було проведено умовний поділ площини аналітичного дослідження на аналіз розвитку регіонального та ринкового зрізу в поєднанні з банківською діяльністю.

Для проведення на рівні регіонів оцінки розвитку банківської діяльності застосовано аналіз територіального забезпечення банківськими установами, їх доступність для споживачів та дослідження спеціалізації регіонів на продукуванні банківських послуг. На ринковому зрізі методика оцінки побудована на закономірностях і тенденціях соціально-економічного розвитку регіонів як безпосереднього місця формування та функціонування регіональних ринків банківських послуг, а також, враховуючи економічний зміст поняття "ринок", передбачена оцінка наявних ринкових відносин, які відбуваються з приводу розподілу, використання, передачі, користування та забезпечення потреб споживачів у банківських послугах.


Ключові слова


регіон; ринок; регіональний ринок; ринок банківських послуг; регіональний ринок банківських послуг; банківська установа; банківська послуга; територіальна забезпеченість та доступність; спеціалізація; концентрація; попит; пропозиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Avdasheva, S. Rozanov, N. (1998). The theory of industrial organization. Moscow.

Ainabek, K. (2014) The theory of social economic. Karaganda.

Bernstamm, E. & Luzanov, A. (2001). Regional aspects of the organization and government regulation of the banking sector: foreign and Russian approaches. Moscow.

Gerasymchuk, Z. & Gonta, O. (2011). Transnationalization regional economy of Ukraine: Theory, methodology, practice: monograph. Lutsk.

Gerasymchuk, Z., Koretskaya, N. (2010). The territorial organization of the banking system of Ukraine regions: assessment and strategies for the enrichment of its rationality. Luck.

Gerasymchuk, Z. (2014). Investigation of substantial characteristics of the regional market of banking services. Regional problems of economic transformation. Makhachkala.

Granberg, A. (2001). Fundamentals of Regional Economy. Moscow.

Hrudzevych, U. (2004). Regional features of the formation and development of the financial market infrastructure Ukraine. Lviv: LBI NBU.

Enina, E. (2009). Assessment of the proportionality of the sectors of the regional economy: the dissertation for the degree of candidate of economic sciences: Economics and management of national economy. - Kaliningrad.

Kachan, E. (2011). Regional economy. Kyyiv :Knowledge.

Kovalenko, E., Zinchuk, G., Kochetkova, S. (2013) Regional Economics and Management. Publishing house "Peter".

Koretskaya, N. (2014). The concentration banking market of Ukraine: assessment and positioning strategy. Economic Forum. Lutsk.

Lyuznyak, M. (2010). The competitiveness of the bank at the regional level. Thesis of candidate of economic sciences: Sumy.

Novoselov, A. (2002). Theory of Regional Markets. Rostov-na-Donu: Novosibirsk: Siberian Agreement.

Sonko, S. (2002). Market and regionalism. Kyiv: Center Nick, Elga.

Stechenko, D. (2000). Management of regional development. Kyiv.

Stoyka, V. (2011). Operation and development of the regional banking system. Thesis of candidate of economic sciences: Uzhgorod.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022