Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства

Iryna Yuriyivna Yepifanova, Iryna Vasylivna Drozd


Анотація


Вступ. В умовах фінансової кризи та дефіцитності оборотних активів наявність фінансових ресурсів є одним з визначальних факторів розвитку підприємств, а ефективність діяльності підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші. Саме тому важливим є ефективне управління власним капіталом.

Мета. Метою статті є систематизація сучасних методик оцінювання ефективності управління власним капіталом підприємства.

Метод. Для досягнення поставленої мети за допомогою абстрактно-логічного аналізу досліджено сутність управління власним капіталом підприємства, за допомогою порівняльного аналізу опрацьовано методики оцінювання ефективності використання власного капіталу, методів табличного аналізу – наочного зображення статистичного матеріалу. Системний аналіз отриманих результатів надасть можливість визначити загальні тенденції управління власним капіталом.

Результати. Визначено сутність управління власним капіталом підприємства та його складові. Проаналізовано структуру власного капіталу вітчизняних підприємств. Виявлено, що на сьогодні в складі власного капіталу переважають такі елементи, як статутний та додатковий капітал. Частка нерозподіленого прибутку, який є основою зростання власного капіталу, незначна. Розкрито сутність основних методів дослідження ефективності використання власного капіталу: горизонтального, вертикального, порівняльного, інтегрального методів. Наведено основні показники ефективності використання власного капіталу. Зазначено індикатори, які найбільш повно характеризують ефективність використання власного капіталу підприємством та частину залученого капіталу, яку підприємство використовує у своїй діяльності. Доведено, що саме інтегральний метод аналізу управління власним капіталом є пріоритетним. Наголошено на необхідності постійного моніторингу формування власного капіталу в частині нерозподіленого прибутку. Зазначено, що одним з найбільш перспективних напрямів збільшення власного капіталу є впровадження інновацій. Подальші дослідження стосуватимуться формування механізму ефективного управління власним капіталом підприємства. 


Ключові слова


власний капітал; управління власним капіталом; фінансова стійкість; коефіцієнт фінансового ризику; рентабельність власного капіталу; оборотність власного капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. (2014). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Kalinina, A.V., Dekhtiar, N. A. (2012). Pidkhody do upravlinnia vlasnym kapitalom pidpryiemstva. Molodizhnyi naukovyi visnyk UAVS NBU / Seriia: Ekonomichni nauky, 2, 132-144.

Lakhtionova, L. A. (2001). Finansovyi analiz subiektiv hospodariuvannia. Kyiv: KNEU.

Bazilinska, O. Ya ( 2009). Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka. Kyiv: TsUL.

Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti: Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku № 1: vid 07.02.2013 № 73. (2013). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Poddierohin A. M. (2006). Finansy pidpryiemstv: pidruchnyk. K.: KNEU. Retrieved from: http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/21.html.

Lahun, M. I. (2008). Teoretychna kharakterystyka osnovnykh metodychnykh aspektiv provedennia analizu finansovoho stanu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 3, 33-37.

Obushchak, T. A. (2007). Sutnist finansovoho stanu pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, 9, 92-100.

Shypitsyna, H. A. ( 2012). Zastosuvannia intehralnoho metodu analizu ta metodu lantsiuhovykh pidstanovok dlia vyznachennia faktoriv, yaki okazuiut naibilshyi vplyv na velychynu vlasnoho kapitalu mashynobudivnoho pidpryiemstva cherez pokaznyk rentabelnosti vlasnoho kapitalu . Sovremennіe problemі y puty ykh reshenyia v nauke, transporte, proyzvodstve y obrazovanyy: Materyalі nauchno-praktycheskoi ynternet-konferentsyy. Retrieved from: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-412/bus.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021