Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції

Iryna Valeriyivna Prykhodko


Анотація


Вступ. У світлі сучасних інтеграційних процесів дослідження поняття міжнародної економічної інтеграції постає особливо актуально. Інтеграція є об’єктивною закономірністю розвитку сучасних відносин між державами. Міжнародна інтеграція є складним, суперечливим та неоднозначним процесом, однак водночас вона є і одним із засобів підвищення добробуту країн у результаті переходу до більш ефективного виробництва. Дослідження вітчизняної та зарубіжної теорії розвитку світових інтеграційних процесів вказує на її позитивний теоретичний та практичний вплив на економіку країни. Аналізуючи різні погляди на сутність інтеграційних процесів, можна зробити висновок про те, що єдиної теорії міжнародної економічної інтеграції не існує. Кожна країна обирає власний унікальний шлях. Узагальнення різноманітних теорій міжнародної економічної інтеграції обумовлюється вибором України ефективної інтеграційної моделі.

Метою роботи є формування сукупності науково-методичних засад та змісту міжнародної економічної інтеграції. Дослідити феномен інтеграції як економічної та політичної категорії та висвітлити основні погляди на поняття інтеграції з історичного ракурсу. Виявити модель міжнародної економічної інтеграції, найбільш прийнятної для економіки України на сучасному етапі.

Метод (методологія). У дослідженні використано методи узагальнення, історичний, логічний, абстракції та аналізу.

Результати. Систематизовано основні напрямки наукової думки щодо сутності поняття «міжнародна економічна інтеграція». Проведено узагальнення та запропоновано його визначення, подано оцінку підходів щодо розвитку цього поняття. Систематизовано тлумачення категорії «міжнародна економічна інтеграція». Досліджено еволюцію ліберальних та неоліберальних поглядів на процес розвитку міжнародної економічної інтеграції, розкрито основні засади теорій ринкової, ринково-інституціональної, реалістичної та ідеалістичної шкіл, кейнсіанства, а також висвітлено основні положення функціоналізму та неофункціоналізму. 


Ключові слова


міжнародна економічна інтеграція; стадії міжнародної економічної інтеграції; моделі міжнародної економічної інтеграції; ефективність міжнародної економічної інтеграції; ефекти міжнародної економічної інтеграції; митний союз; економічний союз

Повний текст:

PDF

Посилання


List, F. (1995). National system of political economy. Moscow, Russia.

Shmoller, G. (1092). Economics, the economic science and economic methods. Moscow, Russia.

Ricardo, D. (1817). Principles of political economie and taxation.

Viner, J. (1950). The customs union issue. N. Y.

Lipsey, R. G. (1960). The theory of customs unions: a general survey. The economic journal, 70 (279), 496-513.

Meade, J. E. (1955). The theory of customs unions. Amsterdam: North Holland.

Gehrels, F. (1957). Customs union from a single-country viewpoint. The review of economic studies, 24(1), 61-64.

Balassa, B. (1961). The theory of economic integration. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.

Smith, A. (1962). An Inquiry into the Nature and causes of the wealth of nations. Moscow, Russia.

Panagariya, A. (2000). Preferencial trade liberalization: the traditional theory and new developments. Journal of economic literature, June, 38(2), 287-331.

Keohane, R. (1993). Instititionalist theory and the realist challenge after the cold war. Neo-realism and Neo-liberalism: The Contemporary Debate. N. Y.: Columbia University Press.

Robson, P. (1987). The economic of international integration. London: Allen and Unwin.

Buckley, P. and Casson, M. (1976). The future of the multinational enterprise. London: Macmillan.

Rugman, A. M. (1981). Inside the multinationals. London: Croom Helm.

Marchall, A. L. (1963). Integration territoriale. Paris.

Allais, M. L. (1998). Terms of the effectiveness in the economy. Moscow.

Muller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung und wirtschaftspolitik. studien integration. Bern; Stuttgart: Paul Haupt.

Predӧl, A. (1950). Weltwirthschaft in rӓumlicher perspective. Economia internazionale, Nov., 1044-1065.

Rӧpke, W. (1957). Integration und desintegration der internationalen wirtschaft, in wirtschaftsfragen der freien Welt. Frankfurt.

Allais, M. L. (1960). Europe unie. Paris.

Heilperin, M. A. (1957). Free trade and social welfare. International labour review, March, 173-192.

Scitovski, T. (1958). Economic theory and western European integration. London: George Allen and Unwin.

Belozubenko, V. S. (2005). Ontology of the integration processes at the world region’s level. Naukovi pratsi DonNTU. Economy,(91), 79-86.

Filip, A. (1999). Regional competition in the european union. International economics.

Cooper, C. A., and Massell, B. F. (1965). A new look at customs union theory. The economic journal, 75(300), 742-747.

Myrdal, G. (1956). International economy, problems and prospects. L.:-176p.

Haas, E. (1964). Beyond the nation state: functionalism and international organization. Stanford.

Haas, E. (1968). The uniting europe: political, social, and economic forces 1950-1957. Stanford CA: Stanford university press – 2nd Ed. -P. 62-74.

Harrison, R. (1974). Europe in question: Theories of regional international integration. London: Allen and Unwin.

Pinder, J. (1975). Positive integration and negative integration. New York: New Viewpoints.

Timbergen, J. (1965). International economic integration, 2nd ed., Amsterdam: Elsevirer.

Perroux, F. (1966). Integration economique. “Qui integegree? Au benefice de qui s’opere l’integration?”. Economie apliquee. Tome XIX, nos. 3-4, p. 400.

Belozubenko, V. S. (2004). Modeling of the integration processes at the world region’s level. Naukovi pratsi DonNTU. Economy, (87), 194-198.

Meyer, F. (1962). Review of the theory of economic integration, by B. Balassa, The economic journal, 72 (286), 389-391.

Schuman, R. (1963). Pour l’Europe. Paris.

Panić, M. and Vacić A. (1995). Economic integration and disintagration: an overview, economic integration in North America, Geneva and N. Y.: United Nations.

Monnet, J. (1955). Les etats-Unis d’Europe ont commercé. Paris.

Hymer, S. (1976). The international operations of national firms: a study of direct foreign investment. Boston: MIT Press.

Barnett, R., Cavanagh, J. (1995). Global dreams: Imperial corporations and the new world order. New York: Simon and Schuster.

Shnyrkov, O. I. (2001). European monetary union. Kyiv.

Pentland, Ch. (1973). International theory and european integration. London, 23.

Wiles, P. J. D. (1968).communist international economics. Oxford: Basil Blackwell.

Caporaso, J. (1996). The European Union and forms of state: Westphalian, regulatory or post-madern? Journal of common market study, 34, 29-52.

Rakowska-Harmstone T. (1986).communism in Eastern Europe. The History review, 8(1), 164-166.

Sidenko, V. R. (2003). Ukraine in the international integration processes. Kharkiv: Fort.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022