Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону

Vladyslava Vitaliivna Lyfar


Анотація


Вступ. В умовах ринкових відносин транзитний потенціал займає одне з головних місць серед складових, що визначають ефективне функціонування економіки регіону. Однак для реалізації транзитного потенціалу потрібна чітка маркетингова стратегія, розроблена з урахуванням ситуації, що склалася на ринку транзитних перевезень, техніко-економічного стану і можливостей транспортної системи регіону щодо надання транзитних послуг. На сьогодні на рівні виконавчої гілки влади відсутня стратегія ефективного використання транзитного потенціалу регіону. Додатково ускладнюється визначення відповідної стратегії через значне розмаїття видів стратегій та відсутність методики їх вибору.

Мета. Обґрунтування положень щодо вибору стратегії використання транзитного потенціалу регіону на основі матричного підходу Томпсона-Стрікленда та факторного аналізу стратегій Х. Вільдемана.

Метод (методологія). У статті використано порівняльний аналіз, метод наукового узагальнення, групування статистичних даних, графічні та табличні методи представлення результатів, матричну модель вибору стратегії Томпсона-Стрікленда, факторний аналіз стратегій Х. Вільдемана.

Результати. Із використанням матриці вибору стратегії А. А.Томпсона та А. Д.Стрікленда, залежно від динаміки зростання ринку транзитних перевезень (послуг) і конкурентної позиції транспортного комплексу регіону, обрано територіальну стратегію використання транзитного потенціалу регіону. Для цього проаналізовано ринок транзитних перевезень у світі за останні роки, який показав зростання їх обсягів. Конкурентну позицію транспортного комплексу Запорізького регіону визначено як слабку. Тому увагу сконцентровано на стратегії горизонтальної прогресивної інтеграції, яка в якості нових ринків передбачає нові географічні регіони. Для вибору конкурентної галузевої стратегії використання транзитного потенціалу регіону використано адаптовану до об’єкта дослідження тест-таблицю Х.Вільдемана, яка дозволила найбільш прийнятною галузевою стратегією обрати диференціацію.

Таким чином, визначена регіональна маркетингова стратегія використання транзитного потенціалу регіону інтерпретується як територіально-галузева стратегія і доповнюється допоміжними (забезпечувальними) програмами. Запропоновано також об’єднання ринків транзитних послуг Запорізької і Дніпропетровської областей для реалізації сумісних проектів розвитку територій, для отримання позитивного синергійного ефекту. 


Ключові слова


стратегія; транзитний потенціал; транспортний комплекс; транзитні перевезення; вантажопотік; конкурентна перевага

Повний текст:

PDF

Посилання


Porter, М. E. (2000). Konkurentsiya [Competition]. Moscow: Willyams [in Russian].

Kotler, F. (2007). Osnovy marketinga [The Basis of Marketing]. Moscow: Willyams [in Russian].

Thompson, А. А., & Strickland, A. J. (2009). Strategicheskii menedgment [Strategic Management]. Moscow: Willyams [in Russian].

Makarenko, М., & Tsvetov, M. (2007). Transportnii sector ekonomiki Ukrainy: tendentsii ta problemy rozvytku [Transport Sector of Economy of Ukraine : Tendencies and Problems of Development]. Ekonomist – Economist, 6, 24-27 [in Ukrainian].

Preiger, D., & Zhalilo, Ya., & Sobkevich, O. (2012). Realizatsiya tranzitnogo potentsiala Ukrainy kak factor ukrepleniya ekonomicheskih svyazei mezhdu Evropoi i Aziei [Realization of Transit Potential of Ukraine as a Factor of Strengthening of Economic Connections Between Europe and Asia ]. Ekonomika Ukrainy – The Economy of Ukraine, 4 (597), 47-59 [in Russian].

Minina, О. V. (2010). Osoblyvosti realizatsii tranzitnogo potentsialu Ukrainy na suchasnomu etapi [The Features of Realization of Transit Potential of Ukraine on the Modern Stage]. Ukrainskii sotsium – Ukrainian socium, 4 (35), 155-166 [in Ukrainian].

Vikhanskii, О. S. (1998). Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management]. Moscow: Gardarika [in Russian].

Daft, R. L. (2000). Menedgment [Management]. SPb.: Piter [in Russian].

Drozdov, I. N. (2001). Upravlenie razvitiem organizatsii [Management of Organizational Development]. Vladivostok: PIPP KKGS [in Russian].

Ansoff, I. (1989). Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management]. Moscow: Ekonomika [in Russian].

The World Bank Data. Container Port Traffic. (2014). Retrieved May 15, 2014, from : http://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU [in English].

Change in World Container Fleet for Period 2005-2012. (2014). Retrieved May 15, 2014, from : http://www.worldshipping.org/about-the-industry/containers/global-container-fleet [in English].

World Shipping Council. Container Supply Review. (2014). Retrieved May 15, 2014, from : http://www.worldshipping.org/public-statements/2011_Container_Supply_Review_Final.pdf [in English].

World Trade Organization. Time Series on International Trade. Transport services (2006-2013). Retrieved from http://stat.wto.org/ StatisticalProgram/WSDBStatProgramReporter.aspx?Langage=E [in English].

Zastavnyi, F. D. (1986). Sovershenstvovanie teritorialnoi organizatsii proizvoditelnyh syl: teoriya, metody, praktyka [Perfection of territorial organization of productive forces : theory, methods, practice]. – L.: Nauka [in Russian].

Doroguntsov, S. I., & Fedorishcheva, A. N. (1996). Ustoichivost razvitiya ekologo-ekonomicheskogo potentsiala Ukrainy i eyo regionov [Stability of development of ecological and economic potential of Ukraine and her regions]. Ekonomika Ukrainy – The Economy of Ukraine, 7, 4-17 [in Russian].

Wildeman, H. (1986). Strategische Investitionsplannung fur Neue Technologien in der Produktion. Zeitschrift fur Betriebswirtschaft. Ergånzungsheft. Wiesbaden. Retrieved May 15, 2014, from : http://e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/ ledelseogerhvervsoekonomi/article/view/29697/57307 [in German].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022