Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства

Zoia Fedorivna Petriaieva, Hanna Anatoliivna Ivashchenko, Oleksii Oleksandrovych Petriaiev


Анотація


У дослідженні розглянуто та узагальнено понятiйно-категорiальний апарат аналізу фінансових ресурсів пiдприємства; сформовано систему показникiв для проведення аналiзу фiнансових можливостей його розвитку; проведено аналіз фінансового стану та виявлено резерви фінансових можливостей розвитку; удосконалено аналітичні підходи щодо оцінки фінансових ресурсів на основі побудови множинної регресійної економіко-математичної моделі. Розмежовано інструментарій та системи показників для процесів формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Запропонована система аналітичного забезпечення процесів формування та використання фінансових ресурсів підприємства є універсальною, комплексною та ефективною. Її комплексність виявляється у тому, що використано такий інструментарій оцінки, який інтегрує в собі методи економічного аналізу, методи багатовимірного статистичного аналізу та методи прогнозування.

Множинну регресійну економіко-математичну модель, яка відображає силу та напрям впливу співвідношення власних та позикових коштів підприємства, коефіцієнтів автономії та оборотності активів підприємства, питомої ваги амортизації в загальній сумі операційних витрат та питомої ваги матеріальних витрат у сумі операційних витрат підприємства на рентабельність продажу побудовано за допомогою пакету прикладних програм «Statgraphics Centurion XV Version 15.1.02». За результатами економіко-математичного моделювання виявлено, що менеджменту досліджуваного підприємства необхідно зосередитися на підвищенні незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. 


Ключові слова


розвиток; фінансові можливості; функціонування; фінансовий аналіз; прибуток; економіко-математичні методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Khrushch N. (2007). Analiz ta otsinka rivnia prybutkovosti finansovykh resursiv pidpryiemstva. Ekonomist, 7, 28–31.

Filimonenkov O. (2004). Finansy pidpryiemstv. Kyiv: MAUP.

Ziatkovskyi I. V. (2000). Finansove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv. Ternopil: Ekonomichna dumka.

Blank I. A. (2009). Osnovy finansovogo menedzhmenta. Kyiv: NIKA-tsentr.

Kovalov V. V. (2001). Finansovyy analiz, metody i protsedury. Moscow: Finansy i statistika.

Hryshyna, L. O. & Kondratieva, V. F. (2010). Vdoskonalennia analizu finansovoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia. Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekono¬michni nauky, 13, 21-28.

Ivashko, O. M. & Mitsenko, N. H. (2006). Deiaki pidkhody do zastosuvannia metodyk otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva. Ekonomika, planuvannia i upravlinnia v lisovyrobnychomu kompleksi: naukovyi visnyk, 16.6, 16–22.

Romaniuk, S. A., Kozlovskyi, V. O. & Lvivska, K. A. (2009). Analiz finansovykh mozhlyvostei pidpryiemstv v umovakh reformuvannia finansovo-kredytnykh vidnosyn. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 1, 17–26.

Smolska O. Ya. (2011). Dzherela formuvannia finansovykh resursiv pidpryiemstv. Stratehichni oriientyry. Katehoriia: Finansy pidpryiemstv. Retrieved from: http://libfor.com/index. php? newsid=284.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy. (2015). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022