Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності

Tetyana Oleksandrivna Slipchenko


Анотація


Вступ. Глобальні фінансові потрясіння породжують інституціональні зміни у сфері монетарного регулювання. У статті досліджуються основні напрямки реформування органів монетарної влади на нинішньому етапі розвитку глобалізаційних процесів та в умовах фінансової нестабільності.

Мета. Метою дослідження є аналіз процесів трансформації інституціонального каркасу центральних банків, розгляд питань незалежності та підзвітності органів монетарної влади, визначення оптимального мандату центрального банку.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети в процесі наукового дослідження використовувались аналітичний, статистичний методи, метод аналогії та порівняння. Інформаційну базу дослідження становлять дані Національного банку України, звітні дані ЄЦБ та центральних банків інших країн, нормативно-правові акти і документи України та центральних банків світу тощо.

Результати. Доведено, що однією з найсуттєвіших змін інституціонального статусу центральних банків є делегування їм права на забезпечення цінової стабільності, це пов’язано з тим, що кінцевою метою грошово-кредитної політики в сучасних умовах, як показує досвід економічно розвинених країн, має бути не короткострокова, а довгострокова економічна стабілізація. Імплементація монетарного режиму інфляційного таргетування центральними банками окремих країн дала позитивний економічний ефект, хоча мандати низки центральних банків містять, попри досягнення цінової стабільності, також і інші макроекономічні цілі. Акцентуючи увагу на мандаті центрального банку в сучасних умовах, зауважено, що за умов фінансової нестабільності його варто розширити, увівши до нього не лише забезпечення цінової стабільності, але й регулювання і нагляд за діяльністю банків та досягненням фінансової стабільності. Обґрунтовано, що необхідною умовою успішної реалізації монетарної політики є незалежність центрального банку, чітка та комплексна система комунікацій центрального банку з усіма макроекономічними агентами, функціонування досконалої системи економічного аналізу та прогнозування. 


Ключові слова


центральний банк; монетарна політика; інституціональне середовище; мандат центрального банку; Європейський центральний банк; фінансова нестабільність; монетарний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Lagarde, C. (2012). Fragmentation Risks. Finance & Development. Vol. 49. 3.

Smith, V. (1990).The Rationale of Central Banking, Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc. LibertyPress.

Kozyuk, V. (2005). Transformation of Central Banks in the context of globalization: macroeconomic and institutional problems,Ternopil: Aston.

The European Central Bank. Retrieved from http://www.ecb.int/ecb/html/index.en.html.

National Bank of Ukraine. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=13236491.

Rogoff, K. (1985). The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target. Journal of Economics, 5.

Alesina, A., Summers, L. (1993). Central Bank Independence and macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 25.2.

Cukierman, A. (1992). Central Bank Strategy, Credibility and Independence: Theory and Evidence, Massachusetts: MIT Press. 1992.

Center for Social and Economic Research CASE Ukraine. Retrieved from http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/12615455_BROCHURE.pdf.

Issing,O. (2003). Inflation targeting: a view from the ECB, St. Louis. Inflation targeting: prospects and problems: Symposium.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022