Дефініція поняття "торговельне підприємство"

Oleksandr Yuriiovych Bozulenko


Анотація


Вступ. Предметом дослідження стали торговельні підприємства (юридичні особи), що є основними господарюючими суб'єктами на споживчому ринку, які здійснюють продаж товарів. Досліджено сутнісні характеристики розвитку торговельних підприємств у сучасних умовах господарювання. Чинний економічний механізм в Україні, постійна зміна середовища функціонування торговельних підприємств на ринку споживчих товарів ставлять нові вимоги щодо регулювання їх діяльності. Це обумовлено особливостями національної економіки, умовами ведення ринкового господарства.

Мета. Проаналізувати та розробити нові теоретичні положення сутності торговельного підприємства, що базується на ринкових засадах, і сучасних бачень здійснення комерційної діяльності.

Методи (методологія). У процесі дослідження використано низку підходів і методів, серед яких найсуттєвішими є: системний підхід – для дослідження особливостей розвитку та трансформації структури сучасних торговельних підприємств; аналізу та синтезу, порівняння – для обґрунтування базових понять визначеної проблематики.

Результати. Розглянуто теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення поняття "торговельне підприємство". Торговельне підприємство розглядається як незалежний суб’єкт, створений для закупівлі, реалізації, зберігання товарів та надання різного роду послуг з метою отримання прибутку. Підприємство наділено правами юридичної особи та має власний капітал, повністю фінансує свою діяльність та відповідає за взяті зобов’язання. Торговельне підприємство має чітко виражене цільове призначення та характеризується єдністю матеріально-речової, торгово-технологічної та організаційно-економічної структур. Досліджено сутність торговельного підприємства, яка розкривається у трьох аспектах: юридичному, господарському та галузевому. Визначено характерні особливості комерційної діяльності торговельних підприємств, пов’язані з формуванням асортименту, господарською самостійністю, наближеністю до покупців, коливаннями споживчого попиту, можливістю надання додаткових послуг. За результатами наявних у науці підходів розроблено визначення торговельного підприємства як самостійно господарюючого статутного суб’єкта, який, маючи права юридичної особи, здійснює комерційну, подекуди власну виробничу, а також дослідницьку діяльність задля одержання відповідного прибутку. 


Ключові слова


торгівля; торговельне підприємство; товар; економіка; ринкове середовище; комерційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Apopiy, V. V., Kopych, I. M., Bila, O. H. (2012). Systema rehulyuvannya vnutrishn'oyi torhivli Ukrayiny. Akademvydav, Kyiv, 424 s. (in Ukr).

Economic codex of Ukraine (2015). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/господарський%20кодекс%20україни. (in Ukr.).

Blank, I. O. (2007). Upravlinnya torhovel'nym pidpryyemstvom. Kharkiv. (in Ukr).

Moshek, H. & V. Tsipurynda, H. (2011). Structuring of the commercial activity of trade enterprise. Visnyk KNTEU, 5, 5-13 (in Ukr).

Yvanov, H. H. Ekonomyka y orhanyzatsyya deyatel'nosty torhovoho predpryyatyya. (2000). YNFRA-M, Moskow. (in Russ.).

Hordiyenko,Ye. S. (2011) Activity of the trade enterprise in conditions of transformation of tax environment. Donetsk National University of Economics and Trade name after MykhailoTugan-Baranovskiy, Donetsk. (in Ukr).

Szulce, H., Chwałek, J., Ciechomi, W., Mielczarczyk,. Z. (2008). Część 1, WSiP, Warszawa, 320 s.

Buryak, I. O. (2014)Industry features of trading company. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi, 1(11). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ j-pdf /eui_2014_1_16.pdf. (in Ukr).

Alyeksyeyev, S. B. (2014) Determination of marketing potential of trade enterprise. Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu, 4, 36-39 (in Ukr).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022