Дослідження логістичного потенціалу підприємств зберігання зерна

Iryna Oleksandrivna Sedikova, Liudmyla Vladlenivna Vechtomova


Анотація


У досліджені доведено, що сучасні умови функціонування підприємств зберігання зерна свідчать про необхідність використання нових теоретичних підходів. Кризовий стан національної економіки та окремих підприємств, що супроводжується недовикористанням виробничих потужностей, накопиченням понаднормативних запасів матеріалів та готової продукції, закономірно призводить до втрати потенціалу, зокрема, логістичного. Критичний огляд фахових джерел показав, що визначенню логістичного потенціалу підприємств зберігання зерна присвячено небагато наукових праць, що свідчить про недостатню його дослідженість. Саме це обумовлює актуальність теми нашої  розвідки.

У розвитку сучасних уявлень про потенціал можна виокремити три напрями. Представники першого стверджують, що потенціал – це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів. Друга група дослідників уявляє потенціал як систему матеріальних та трудових факторів, що забезпечують досягнення мети виробництва. Учені третього напряму розглядають потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею завдання. Поняття «логістичний потенціал» використовується науковцями та практиками порівняно недавно. Воно пов’язане із необхідністю визначення спроможності підприємства ефективно використовувати методи і принципи логістики в їх економічній діяльності.

Доведено, що процес формування логістичного потенціалу підприємства є одним з напрямків його економічної стратегії і передбачає створення та організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних, оперативних цілей діяльності підприємства. Встановлено, що згідно із дослідженнями, в західних країнах близько    93% часу руху товару від первинного джерела добування чи виробництва сировини до кінцевого споживача припадає на його проходження логістичними каналами та зберігання. У вартості продукту, який потрапляє до споживача, близько 70 % складають витрати, пов’язані із виконанням логістичних операцій. Для вивчення стану запровадження та розвитку логістичних підходів в управлінні потоками на підприємствах зберігання зерна було проведено анкетування, яке дало змогу зробити висновки, що на підприємствах зберігання зерна впровадження логістичного підходу до управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками, створення логістичних відділів та розвиток контрактної логістики знаходиться на початкових рівнях. Проведено аналіз логістичного потенціалу ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», зроблено висновки щодо доцільності використання логістичного потенціалу на підприємствах зберігання зерна. 


Ключові слова


потенціал підприємства; логістичний потенціал; логістика; підприємства зберігання зерна; ринок зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Brutman, A. B. (2009). Promishlenoe predpryyatye kak obekt yzmerenyya konkurentosposobnosty: metodolohycheskyy aspect. Visn. Khmel’nyts. un-tu. Ekonomichni nauky, 4, 156-161.

Hel’vanovskyy, M. V., Zhukovskaya, V. O, Trofymova, Y. O. (2008). Konkurentosposobnost v mykro-, mezo- y makrourovnevom yzmerenyyakh. Rossyyskyy еkonom. Zhurnal, 3, 67-78.

Honcharov, V. N. & Yvanova, E. V. (2004). Kharakterystyka ynnovatsyonnoho potentsyala predpryyatyya v kontekste stratehycheskohogo upravlenyya. Nauk. prats. DonNTU. Seriya ekonomichna, 76, 112-119.

Alekhyn A. B. (2011). Yzmerenye konkurentosposobnosty na natsyonal’nom y mykroekonomycheskom urovnyakh: metodolohycheskye aspekti. Visn. Khmel’nyts. un-tu. Ekonomichni nauky, 4, 12.

Krasnokuts’ka, N. S. (2005). Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka. Kyiv: TsNL.

Stakhanov, N. V. & Tambovtsev, S. N. (2000). Promyslova lohistyka. Moscow: Vyd-tvo «PRYOR».

(n.d.). Retrieved from: URL: http:// www.refine.org.ua/pageid-5425-3.html

Savenko, I. I. (2008). Lohistychnyy pidkhid v upravlinni potokamy zernozberihayuchykh pidpryyemstv. Teoretyko-pravovyy ta metodolohichnyy aspekty. Odesa: Yevrotoyz.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022