Особливості оподаткування прибутку комерційних банків України

Vadym Dmytrovych Borynskykh, Vira Myroslavivna Kmit


Анотація


Вступ. Стаття присвячена огляду банківської системи України в умовах ринкової економіки і дослідженню основних властивостей системи оподаткування комерційних банків. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності банків за останні роки і пояснено значення показника податкового навантаження. Визначено важливість правового і податкового регулювання банківської діяльності.

Предметом дослідження є система оподаткування прибутку комерційних банків України.

Мета. Метою статті є виявлення специфіки системи оподаткування прибутку банків у національній банківській системі.

Метод (методологія). У процесі дослідження було використано такі загальнонаукові методи, як узагальнення, порівняння, аналіз, абстрагування та індукція.

Результати. Під час дослідження особливостей оподаткування прибутку комерційних банків розглядався сучасний стан банківської системи України, а також система оподаткування окремого банку. Досліджено основні принципи оподаткування їх діяльності, структуру доходів та витрат комерційних банків, а також їх витрати з податку на прибуток за останні роки. Висвітлено основні причини ухилення від оподаткування і зроблено спробу вирішити проблему зменшення обсягів сплати податків та зборів (інших обов’язкових платежів). 


Ключові слова


банк; банківська діяльність; податок; оподаткування; податкове регулювання; податок на прибуток

Повний текст:

PDF

Посилання


Serbyna, O. H. (2010). “Effect of tax on yield and areas of banking activity”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainе, 20.4, 262-268.

Salo, I. V., D'iakonova, I. I. and Yevchenko, N. H. (2010). Taxation of banks, University book, Sumy, Ukraine.

Tax Code (2010). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin / laws / main. cgi?nreg=2755-17.

Law of Ukraine “About Banks and Banking” (2000). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/2121-14.

Starostenko, H. H., Surshenko, A. V. (n. d.). Tax regulation of banks in the information society. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=2449.

Data of financial statements of Ukrainians banks / Official website of NBU. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish / category?cat_id=74208.

Financial results of banks / Official website Finances of Ukraine. Retrieved from: http://tables. finance.ua/ua/ finres / capital/ ~ /2015/2/1/asc.

Omelianovych, L. O. Tax management. (2008). DonNUET, Donets'k, Ukraine

Klyusko, L. A., Pidsosonna, Y. H. Taxation of banking in Ukraine and its main areas of perfection. Retrieved from: http://fkd. khibs.edu.ua/pdf/2012_1/ 55.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022