Вплив застосування хеджування на показники фінансової звітності: аналітичний аспект

Valentyna Vitaliivna Ksendzuk


Анотація


Вступ. Здійснення економічного аналізу господарської діяльності підприємств є одним з основних завдань для ефективного управління ціновими ризиками. Це вимагає формування достовірного і повного облікового забезпечення операцій хеджування. Тому наведені пропозиції удосконалення бухгалтерського обліку цього процесу мають важливе практичне значення для формування інформації у фінансовій звітності. Це забезпечує достовірність, зрозумілість, зіставність та релевантність аналітичного забезпечення.

Мета.

Метод (методологія). Застосування методів аналізу та синтезу, групування та узагальнення сприяло виявленню недоліків прийнятого порядку облікового відображення операцій хеджування. Тому в ході дослідження наведено напрями удосконалення бухгалтерського обліку процесу хеджування за його операціями.

Результати. У статті розглянуто питання формування інформаційного забезпечення процесу хеджування в бухгалтерському обліку та економічному аналізі, що є підґрунтям прийняття релевантних рішень у системі управління ризиками господарської діяльності підприємств. Проаналізовано аналітичне забезпечення та обґрунтовано необхідність удосконалення фінансової звітності суб’єкта господарювання в частині формування показників про операції хеджування (зокрема про операції з інструментами та об’єктами хеджування). Розглянуто результати досліджень науковців у сфері питання відображення у фінансовій звітності інформації про операції хеджування.

Охарактеризовано статті фінансової звітності з урахуванням наведених пропозицій щодо удосконалення процесу формування облікової інформації про операції з інструментами та об’єктами хеджування. Це дало змогу проаналізувати зміни в діяльності підприємства за умови прийняття позитивного рішення управлінським персоналом про застосування хеджування з метою управління ціновими ризиками. Таким чином, обґрунтовано характер змін фінансово-майнового стану суб’єкта господарювання через показники ділової активності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності. 


Ключові слова


хеджування; економічний аналіз; фінансова звітність; управління ризиками; бухгалтерський облік; фінансові інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko, К. V. (2010). Accounting and analysis of hedging (in terms of the processing industry). Thesis abstract for Cand. Sc. (Economics.), 08.00.09, Kyiv, Ukraine.

Vаsylеnkо, N. K. (2012). Accounting and analysis of hedging financial instruments of enterprise money flow. Thesis abstract for Cand. Sc. (Economics.), 08.00.09, Kyiv, Ukraine.

Tochilova, V. А. (2001). Accounting and hedging of risk futures and options transactions.Thesis abstract for Cand. Sc. (Economics.), 08.00.12, Moscow, Russia.

Shuliko, А. О. (2013). Accounting and analysis of hedging operations by commodity derivatives. Thesis abstract for Cand. Sc. (Economics.), 08.00.09, Ivano-Frankivsk, Ukraine.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022