Показник як основа аналізу та критерій управління

Nataliia Mykolaivna Hudzenko, Yaroslav Mykhailovych Antoniuk


Анотація


Вступ. Економічні показники відображають якісні і кількісні характеристики економічних процесів та явищ. Саме в системі показників можна віднайти концентроване вираження та все різноманіття господарської діяльності. У системі об'єктивізується зміст бюджетів, планів, і, одночасно за допомогою показників керівництво підприємства доводить до підрозділів мету їх діяльності, встановлює параметри, в межах яких повинні бути досягнуті поставлені цілі. Водночас вся контрольно-аналітична робота звернена в кінцевому підсумку до вивчення нормативних, планових і відповідних їм звітних показників. Весь процес формування системи показників, вибору методів їх розрахунку, планування, обліку повинен бути підпорядкований, з одного боку, вимогам функціонування об'єкта управління на принципах відповідальності, з іншого – завданням аналізу його діяльності та оцінки результатів.

Мета дослідження. У зв'язку з цим одним з центральних питань організації обліку та аналізу є вибір планово-оціночних і звітно-аналітичних показників. Доцільно визначити сутність і функції економічних показників, виявити вимоги до них. Поставлена мета є особливо актуальною, оскільки у фаховій літературі немає чіткої позиції з цього питання.

Метод (методологія). У ході дослідження використано методи аналізу, синтезу, абстракції,  теоретичного, історичного  та  логічного узагальнення.

Результати. На основі узагальнення результатів наукових досліджень вчених-економістів було виявлено, що у жорстких умовах світової економічної кризи цінність збалансованої системи показників і стратегії розвитку як ключового чинника оперативного управління підприємством не тільки не зменшується, а й навпаки – зростає. Численні спроби пошуку єдиного інтегрованого показника для оцінки результатів діяльності об'єктів управління практично значущого результату не дали. Визначено об’єктивну необхідність подальшого розвитку теоретичних та методико-прикладних засад формування ефективної системи показників, які будуть використовуватися в процесі аналізу та управління підприємством. 


Ключові слова


показники; планові показники; розрахункові показники; звітні показники; система показників; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Ermakova, N. (2005). Control and information system management accounting. Moscow : Economist.

Nikolaeva, O. E., Alexeev O. V. (2003). Strategic management accounting. Moscow: editorial URSS.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: measures that drive performance. Harvard Business Review, January/February, 71-79.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.

Maisel, L. S. (1992). Performance Management: TheBalanced Scorecard Approach. Journal of Cost Management, Summer, 50.

Atkinson, A. & Epstein, M. (2000). Measure for measure: Realizing the power of the balanced scorecard. CMAManagement, September, 24.

Blank, I. A. (1998). Profit Management. Kyiv: Nika-Center.

Tsal-Tsalko, Y. S (2004). The Statistical analysis of the financial reporting: theory, practice and interpretation. Zhytomyr: Zhytomyr state technological university.

Dumler, S. A. (1966). Automated control systems industrial enterprise. Moscow: Economics.

Barngoltz, S. B. (1984). Economic analysis of Economic activity at the present stage of development. Moscow: Finance and statistics, 1984.

Paliy, V. F. & Suzdaltsev, L. P. (1989). Techno-economic analysis of production and economic activity of machine-building enterprises. Moscow.

Bakanov, I. & Sheremet, A. D. (1981). The Theory of economic analysis. Moscow: Finance and statistics.

Armstrong, M. (2006). Management: methods and receptions. Kyiv.: Znannya-Pres.

Glushchenko, A. (2013). Effective consequences? Problems in the organization of processes of budgeting. Management accounting and budgeting, 3, 54-59.

Koltsova, I. V. & Ryabykh, D. A. (2007). Practice of financial diagnostics and assessment of projects. Moscow: JSC I. D. Williams.

Heyes F. & Uoterman D. (1987). Creation of expert systems. Moscow: Mir.

Lebedev, V. G. (1980). Economic analysis of activity of the industrial enterprises and associations. Moscow.: Mysl`.

Valuyev, B. I., Tulinsky, Ya. P. & Meleshkina, F. S. (1978). Intraproduction self-financing. Moscow: Economika.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022