Формування ефективного організаційного механізму управління машинобудівним підприємством

Ostap Bohdanovych Boyko


Анотація


У статті розкрито сутність поняття «організаційний механізм управління підприємством», проаналізовано підходи українських і зарубіжних науковців до визначення даного поняття та його структурних елементів. Визначено основні інструменти організаційного механізму, що забезпечують ефективне управління машинобудівним підприємством.

На основі даних дослідження, проведеного автором на вітчизняних машинобудівних підприємствах, вказано на особливості функціонування організаційного механізму управління машинобудівним підприємством. Наголошується на необхідності врахування особливостей побудови організаційного механізму управління в умовах конкурентного середовища за рахунок чинників ефективності для успішного влиття підприємства у зовнішнє середовище.


Ключові слова


механізм; організаційний механізм управління; інструментарій управління; структура організаційного механізму

Повний текст:

PDF

Посилання


Drucker, P. F. (2002). Zadachi menedzhmenta v ХХІ veke [Tasks of management in the twenty-first century], tutorial, Translated from English, Vilyams, Moscow, Russia.

Melnik, L. G. (2002). Ekonomika predpriyatiya [Economics of enterprise]. Sumy : ITD “Universitetskaya kniga”.

Malytskyi, A. A.“Organizational and economic mechanism of the enterprise management: the nature and structure”. Retrieved from : http://intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/.

Illiashenko, S. M., Bilovodska, O. A. (2010). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv [Management ofinnovative development ofindustrial enterprises]. Sumy : Universytetska knyha.

Habor, V. S. (2012). “Formation of the mechanism for effective management of agricultural enterprises”. Innovatsiina ekonomika, 3, 101-104.

Hruznov, I. I. (2000). Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizm yupravlinnia [Organizational and economic mechanisms of management], Astroprint, Odesa, Ukraine.

Balastryk, L. O., Tranchenko, L. V. (2005). “Problems of improving the organizational and economic mechanism for managing the enterprise”, Theoretical and applied questions of economy, 7, 188-195.

Havryliak, O. O., Myronov, Yu. B. (2012),“Organizational management mechanism of activity of the enterprise”. Retrieved from : http://kerivnyk.info/2012/04/gavryljak.html.

Hrosul, V. A. (2007), Sotsialno-ekonomichna stiikistpidpryiemstva: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii [Social and economic sustainability of the enterprise: theoretical and methodological principles and practical tools]. Kharkiv : KhDUKhT.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022