Теоретична суть і необхідність гарантування вкладів фізичних осіб

Andrii Serhiiovych Skirka


Анотація


У сучасних соціально-економічних умовах особливо актуальним є залучення в економіку України фінансових інвестиційних ресурсів, коштів, котрі б спрямовувалися на зростання виробництва та реального сектору. Заощадження населення є одним з найбільших їх джерел. Метою дослідження є аналіз та подання теоретичної сутності категорії «заощадження», обґрунтування їх необхідності та залучення до вітчизняної банківської системи. В Україні проблема використання коштів населення в економіці має загальнодержавне значення.

У статті подано порівняльний аналіз визначення науковцями поняття «заощадження населення», на основі цього сформульовано власне, більш загальне. Вказано на функцію заощаджень як інвестиції в економіку держави через банківські установи. Наголошено, що саме заощадження фізичних осіб є головним джерелом формування ресурсної бази банків, котрі можуть виконувати роль кредитора національної економіки. Акцентовано увагу на посиленні довіри до банківських організацій. У цьому відіграє надзвичайно важливу роль ефективно побудована система страхування депозитів. Окреслено завдання цієї системи та проаналізовано низку світових банківських криз, котрі вказують на доцільність високорозвиненої системи гарантування вкладів фізичних осіб. Досліджено історію створення першої у світі системи гарантування депозитів під назвою «Федеральна корпорація страхування депозитів». А також подано історію її створення і в інших країнах світу. Наведено типи систем страхування банківських депозитів. За результатами нашого всебічного дослідження уточнено поняття заощадження, а також зазначено подальше посилення ролі довіри до банківських установ. Саме тому потрібно вдосконалювати систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, це і буде покладено в основу наших наступних наукових розробок. 


Ключові слова


заощадження; депозит; банк; страхування; вкладник

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakun, O. (2004). Harantuvannia vkladiv – skladova harantii finansovoi stabilnosti. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 7, 48-50.

Vatamaniuk, O. (2007). Zaoshchadzhennia v ekonomitsi Ukrainy: Makroekonomichnyi analiz: Monohrafiia (p. 189). Lviv: Vydav. tsentr Lviv. Nats. un-tu im. Ivana Franka.

Vovchak, O. (2007). Vklady naselennia yak vazhlyve zovnishnie dzherelo finansuvannia bankivskoi investytsiinoi diialnosti v Ukraini. Retrieved 2007, from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_5/138_Wowczok_17_5.pdf.

Vovchak, O. (2011). Strakhova sprava. Retrieved 2011, from http://pidruchniki.com/10981205/strahova_sprava/strahuvannya_depozitiv.

Volosovych, S. (2007). Sfera strakhovanyia depozytov: Opit SShA y vozmozhnosty eho adaptatsyy v Ukrayne. Fynansovie Usluhy, 1, 32-33.

Vatamaniuka, Z. (2002). Doxody ta zaoshchadzhennia v umovax tpancfopmatsii ekonomiky Ukpainy (p. 275). Lviv.

Doland, E., & Lyndsey, D. (1994). Makroekonomika (p. 406). Saint-Petersburg: Lytera plius.

Bandera, V., Buniak, V., & Vatamaniuk, O. (2003). Dokhody i zaoshchadzhennia v perekhidnii ekonomitsi Ukrainy (p. 243). Kiev: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka.

Iefremenko, T. (2002). Finansova povedinka naselennia Ukrainy. Sotsiolohiia: Teoriia, Metody, Marketynh, 2, 170.

Zhupanyn, V. (2009). Zaoshchadzhennia naselennia yak dzherelo zaluchennia koshtiv v ekonomiku Ukrainy : Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ek. nauk : Spets. 08.00.08 "Hroshi, finansy i kredyt" (p. 21). Kyiv.

Ishchenko, O. (2008). Perspektyvy rozvytku vitchyznianoi systemy strakhuvannia depozytiv u svitli yevrointehratsii. Visnyk NBU, 5, 52-58.

Keins, D. (1999). Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta y deneh (p. 352). Moscow: Helyos ARV.

Kizyma, T. (2010). Finansy domohospodarstv: Suchasna paradyhma ta dominanty rozvytku (p. 431). Kiev: Znannia.

Mishchenko, V. (2006). Bankivski operatsii (p. 727). Kiev: Znannia.

Bazylevych, V. (2008). Strakhuvannia. Retrieved from http://westudents.com.ua/glavy/89347-113-strahuvannya-depozitv.html.

Tkachenko, N. (2014). Mizhnarodna praktyka pobudovy system strakhuvannia depozytiv. Retrieved 2014, from http://fp.cibs.ck.ua/files/1404/14tnvmpp.pdf.

Yuriia, S., & Fedosova, V. (2012). Finansy domohospodarstv: Suchasna paradyhma ta dominanty rozvytku (p. 687). Kiev: Znannia.

Cyprus Financial Crisis: Deposit Confiscation Retrieved 2014, from: http://demonocracy.info/infographics/eu/cyprus_crisis/cyprus_crisis.html.

Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses. (2009). Retrieved 2009, from http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications.

Mishkin, F. (1991). Asymmetric Information and Financial Crisis: A Historical Perspective. Retrieved from http://www.nber.org/chapters/c11483.pdf.

Neal, L. (1998). The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring of the British Financial System. Retrieved from http://research.stlouisfed.org/publications/review/98/05/9805ln.pdf.

Samuelson, R. (2009). The Financial Crisis and the Great Depression. Washington Post, 13-13.

Sloman, J. (1995). Economics. – London : Harvester Wheatsheaf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022