Internal control as a key component of enterprise management activities

Khrystyna Kostiantynivna Novikova


Abstract


At the present stage of development of economic relations in Ukraine need to improve management functions increases. Monitoring is an essential management functions because it is in a particular system at a particular level of management and integrates with each of management functions, ensuring their organization and execution. Control is essential for the formation of a new management cycle and source of information on which the analysis of the degree of achievement of the objectives of the enterprise. There are a means of control organization feedbacks. Thanks to him, the management entity receives information on the status of the managed object and on the implementation of decisions. All this makes it possible to quickly react to deviations that have occurred and carry out the appropriate corrective measures. Having a close relationship with other functions of management control is the main source of information for the development and adoption of best management decisions and, consequently, takes center stage in the management of the enterprise. The significance of monitoring has confirmed that it is impossible without effective management system. Lack of control leads to unpredictable social and economic consequences. Therefore, the implementation of the Ukraine's internal control system is an urgent and obvious.

In this work the origin of the control function. Discovered integration of control functions with management functions. Functional orientation of internal control.


Keywords


control; management; control functions; internal control system

Full Text:

PDF

References


Akientieva, O. B. (2005). Suchasni tendentsii pobudovy ta rozvytku systemy vnutrishnoho kontroliu promyslovykh pidpryiemstv v Ukraini. Skhid, 4 (70), 11-15.

Simenko I. V. (2009). Yakist systemy upravlinnia pidpryiemstvamy: metodolohiia, orhanizatsiia, praktyka. Donetsk: [DonNUET].

Kostyrko, Shch. O. & Shevchuk, V. O. (2009). Vnutrishnii kontrol finansovo-ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva: zmina isnuiuchoi paradyhmy v kryzovykh umovakh. Statystyka Ukrainy, 3, 34-39.

Redko, O. Yu. (2008). Audyt v Ukraini. Morfolohiia. Kyiv: DP «Inform.-analit. ahentstvo».

Sukhareva, L. A. (1994). Vnutrennij audit hozjajstvennyh sistem: organizacionnye aspekty. Buhgalterskij uchet i audit, 10, 13-15.

Bielik, V. D. (2010). Kontrol v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky, 1 (51), 15-22.

Blahoi, V. V. (2007). Rol kontrolia v systeme upravlenyia. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva. Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kharkiv: Vyd-vo KhNADU.

Dzhonson, R., Kast, F. & Rozentsveih, L. (1971). Systemy i rukovodstvo. Moscow: Sov. radyo.

Kuzyk, N. P. (2004). Systema vnutrishnoho kontroliu aktsionernomu tovarystvi: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04. Kyiv.

Sahaidak, R. A. (2008). Vnutrishnii kontrol v upravlinnia silskohospodarskymy pidpryiemstvamy: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09. Kyiv.

Fomina, T. V. (2007). Orhanizatsiia i metodyka vnutrishnohospodarskoho kontroliu na pidpryiemstvakh oliinozhyrovoi haluzi Ukrainy: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09. Odesa.

Dikan, L. V. (2007). Kontrol i reviziia. Kyiv: Znannia.

Maksimova, V. F. (2005). Vnutrishnii kontrol ekonomichnoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva – systemnyi pidkhid do rozvytku. Kyiv: AVRIO.

Kudynov, D. G. (2000). Analiz funkcional'noj struktury gosudarstvennogo kaznachejstva Ukrainy. Modeli upravlenija v rynochnoj jekonomike, 71-76.

Chumachenko, N. G. (2003). Upravlencheskyi uchet nuzhdaetsia v podderzhke. Bukhhalterskyi uchet i audyt, 5, 3-7.

Shpyh, A. A. (1980). Eshche raz o vzaymosviazy bukhhalterskoho ucheta y kontrolia. Bukhhalterskyi uchet, 3, 32-36.

Burtsev, V. V. (2000). Orhanyzatsyia systemy vnutrenneho kontrolia kommercheskoi orhanyzatsyy. Moscow: Ekzamen.

Stefanyk, I. B. (2002). Meta i zavdannia derzhavnoho finansovoho kontroliu pidpryiemnytskoi diialnosti. Finansy Ukrainy, 4, 133-137.

Borysenko, M. V. (2008). Orhanizatsiia i metodyka vnutrishnoho kontroliu na pidpryiemstvakh: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09. Kyiv.

Sotnykova, L. V. (2000). Vnutrennyiy kontrol i audit. Moscow: Fynstatynform.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023