Аналіз інтегрального показника якості життя населення

Denys Viktorovych Khapov


Анотація


Вступ. Сьогодні, в умовах загострення соціально-економічних проблем, рівень життя населення є тим індикатором, який відображає якісний розвиток держави. Комплексна оцінка життєвого рівня населення забезпечить об’єктивний аналіз та прогнозування зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Ця категорія має стати головним критерієм оцінювання реалізації програм розвитку вирівнювання та підвищення життєвого рівня населення регіонів України .

Мета. Дослідження концептуальних засад оцінки рівня якості життя населення з вирішенням теоретичних, методологічних і практичних завдань є основною метою статті. Також на меті мається: розкрити сутність категорії “якість життя”; систематизувати фактори впливу; провести порівняльний аналіз наявних методичних підходів до побудови інтегральних показників якості життя населення.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети доцільно застосовувати методи систематизації та класифікації, методологію статистичного аналізу та індексних розрахунків, експертного оцінювання.

Результати. У результаті проведеного аналізу методичних підходів побудови інтегрального показника якості життя населення встановлено, що вибір методу залежить від наявної інформаційної бази, а різноманітність процедур стандартизації та агрегування даних дозволяє враховувати різні аспекти досліджуваного явища, з метою об’єктивної оцінки та ранжування регіонів.

За результатами оцінки рівня якості життя населення Херсонської області можна стверджувати, що інтегральні показники регіону знаходяться в групі середнього рівня розвитку.

Зважаючи на вищезазначене, видається за доцільне привернути увагу органів державного управління до усвідомлення суспільством категорії та індикаторів рівня якості життя як ключових факторів конкурентоспроможності території. Проблема покращання якості життя населення території має системний характер та потребує зміни парадигми стратегічного планування розвитку людського капіталу, фінансових витрат, інтелектуальних інвестицій. Реалізація таких заходів дозволить забезпечити високу якість життя у регіонах та в державі загалом.

 


Ключові слова


якість життя; індикатор; економічний, соціальний, екологічний параметр; інтегральний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Mandybura, V. O. (1998). Standard of living of the population of Ukraine and problems on the mechanisms of its regulation. Kyiv: A parliamentary publishing house.

National Institute for Strategic Studies. Retrieved from : http://www.niss.gov.ua/.

Eliseeva, I. I. (1997). Social Statistics. Moscow: Finance and Statistics.

Zgurovskyi, M. Z., Pankratova, N. D. (2011). System Analysis: Problems, methodology, applications. Kyiv: Sciences Dumka.

Osaulenko, O. G. (2007). Statistical Yearbook "Regions of Ukraine". Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.

Social indicators of living standards: Statistics. (2006). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.

Statistics Committee of Ukraine. Statistical information. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Regional Human Development: statistical bulletin. (2008). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022