Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці

Svitlana Viktorivna Kalabukhova


Анотація


Поглиблено дослідження питань, пов’язаних із визначенням елементів методу аналізу господарської діяльності в інформаційній економіці. Дослідження проведено в контексті уможливлення додавання цінності інформації про діяльність підприємства для прийняття якісних рішень зацікавленими користувачами. Термін «метод» визначено як структуровану сукупність взаємопов'язаних способів, що уможливлюють досягнення системи цілей конкретної науки. Сформульовано метод бухгалтерського аналізу як шлях наукового пізнання причинно-наслідкових змін в інформаційних потоках, що циркулюють у обліковій системі управління суб’єктом господарювання та спрямовані до зацікавленого користувача. В основу методу бухгалтерського аналізу покладено декомпозицію життєвого циклу облікової інформації. Узагальнено методологічні концепції дослідницьких процесів у різних сферах свідомої людської діяльності: гносеології, епістемології, семіотиці, бухгалтерському обліку, аналізі господарської діяльності. Обґрунтовано сукупність способів, що формують науковий апарат аналізу господарської діяльності в інформаційній економіці, спрямований на вирішення аналітичних задач у частині забезпечення користувачів релевантною інформацією для прийняття господарських рішень. Розроблено пропозиції щодо уточнення методології дослідницького процесу господарської діяльності економічних суб’єктів у частині конкретизації елементів методу бухгалтерського аналізу. Конкретизовано метод бухгалтерського аналізу за такими елементами: верифікація; формалізація; порівняння; параметризація; моделювання; елімінування; візуалізація; екстраполяція. Розкрито сутність запропонованих елементів методу бухгалтерського аналізу та визначено їх роль у досягненні цілей аналізу господарської діяльності суб’єкта господарювання. Аргументовано, що початковий імпульс прийняттю рішень на етапі ідентифікації симптомів управлінської проблеми в господарській діяльності задає сприйняття інформації про стан об'єкта управління шляхом верифікації та формалізації. Доведено, що для поняття проблемної ситуації в господарській діяльності слід осмислити інформацію та узагальнити знання про причини змін, що загрожують безперервності діяльності суб’єкта господарювання, шляхом порівняння та моделювання. Судження про ознаки індикаторів змін стану економічної системи суб’єкта господарювання запропоновано формувати шляхом параметризації та елімінування. Обґрунтовано, що підсумкове осмислення значних масивів накопиченої аналітичної інформації про економічні явища і процеси, а також тенденції і закономірності зміни та розвитку суб’єкта господарювання в інформаційній економіці доцільно здійснювати шляхом візуалізації та екстраполяції.


Ключові слова


верифікація; формалізація; порівняння; параметризація; моделювання; елімінування; візуалізація; екстраполяція

Повний текст:

PDF

Посилання


Weizmann, N. R. (1958). Essays on accounting and analysis [Ocherki po buhgalterskomu uchetu i analizu]. Moscow: Gospolitizdat.

Tatur, S. K. (1962). Analysis of economic activity of industrial enterprises [Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti promyshlennyh predpriyatiy]. Moscow: Publishing House of Economic Literature.

Rubinov M. Z. (1962). Foundations of Economic Analysis of enterprises [Osnovy ekonomicheskogo analiza raboty predpriyatiy]. Moscow: Gosfinizdat.

Ganshtak V. I. (1960). Economic analysis of reserves at an engineering company [Ekonomicheskiy analiz rezervov na mashinostroitelnom predpriyatii]. Moscow: Mashgiz.

Bakanov, M. I., Sheremet A. D. (2001). Theory of Economic Analysis [Teoriya ekonomicheskogo analiza]. Moscow: Finance and Statistics.

Barngolts, S. B., Melnik, M. V. (2003). The methodology of economic analysis of a business entity [Metodologiya ekonomicheskogo analiza deyatelnosti hozyaystvuyuschego obyekta]. Moscow: Finance and Statistics.

Mnykh, E. V. (2010). On the question of recognition of methodological levels of economic analysis [Do pytannia vyznannya metodologichnych rivniv ekonomichnogo analizu]. Economic Analysis, 6, 360-362.

Harichkin, O. G, Bereznyak O. G, Skoryk O. O. (2004). Methodological problems in the theory and practice of economic analysis [Metodologichni problemy teorii ta praktyky ekonomichnogo analizu]. Sumy: Collection of scientific papers of SHEE "UABS National Bank” “Problems and prospects of the banking system of Ukraine”, 11, 173-179.

Korinko, M. D. (2007). Control and analysis of business entities in terms of diversification: theory, methodology, organization [Kontrol ta analiz diyalnosti subyektiv gospodaruvannya v umovah ii dyversyfikacii: teoriya, metodologiya, organizatciya]. Kyiv: Inform-analit agenstvo.

Zorina, O. A. (2011). Methodological approaches in economic analysis [Metodologichni pidhody v ekonomichnomu analizi]. Journal of Zhytomyr State Technological University, 1 (55), 89-91.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022