Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі розвитку економіки України

Oleksandr Leonidovych Lavryk


Анотація


Вступ. На сучасному етапі розвитку фінансового посередництва ключовим елементом у процесі перерозподілу капіталу залишається банківське кредитування. Воно виступає невід’ємною складовою розвитку економічних відносин та передбачає збереження рівноваги між наявними у суспільстві тимчасово вільними коштами та обсягами ресурсів.

Фінансове посередництво здійснює вплив на динаміку ВВП, обсяги реалізованих товарів та послуг, індекси споживчих цін, курс національної валюти тощо. У порівнянні із впливом, що здійснюють інші суб’єкти фінансового ринку, аніж банківські установи, банківське кредитування суттєво переважає за всіма аспектами.

Удосконалення фінансового посередництва та його постійний розвиток залишається одним із основних шляхів виходу України із кризового стану. Скорочення останнім часом банками своєї діяльності у сфері кредитування, внаслідок світової економічної кризи та внутрішньої політичної кризи, похитнуло економіку нашої держави та помітно вплинуло на показники кредитного портфеля українських банків, динаміка розмірів та структури яких останніми роками бажає кращого.

Мета. Метою є виявлення проблем ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці та розробка підходів, що сприятимуть збалансуванню механізмів діяльності фінансового посередництва в Україні.

Метод (методологія). Вирішення поставлених задач здійснюється за допомогою методів оцінки та аналізу ризиків і ефективності фінансування, оцінки фінансово-економічних показників діяльності, моделі оптимальної структури кредитного портфеля, статистичних методів.

Результати. Для покращення діяльності фінансового посередництва в Україні необхідно: 1) розробити вдосконалені нормативно­правові законодавчі акти, які б дозволили фінансовим посередникам ефективніше розвиватися на фінансовому ринку; 2) потрібно сформувати сприятливі умови для розвитку фінансової посередницької діяльності; 3) необхiднocтвopити тaкі мexанiзми дiяльнoсті фінансових посередників, які б збiльшили дoвiру нaсeлeння до фiнансoвoго ринку кpaїни.


Ключові слова


банківські установи; кредитні портфелі банків; інвестиції; фінансові посередники; страхові компанії

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanov, G. I. (2002). Investments: the nature, types, mechanisms of functioning. Rostov-on-Don: Phoenix.

Kremen, V. M. (2009). Financial conglomerates in the financial intermediation. Sumi: DVNZ "Ukrainian Academy of Banking NBU".

Korneev, V. V. (2003). Credit and investment capital flows in financial markets. Kiev: NDFI.

Cherkasova, S. V. (2008). Market of financial services. Lviv: Magnolіya.

Zymovets, V. V., & Zubyk, S.P. (2005). Financial intermediation. Kiev: KNEU.

Tatarenko, N. A., & Poruchnyk, A. M. (2000). Theories of investments. Kiev: KNEU.

Khodakivskiy, V. P., & Danilov, O. V. (2001). Market of financial services. Irpin: DPS Academy of Ukraine.

Sharp, U., Alexander, G., & Bailey, G. (1999). The investments. Moscow: Infra-M.

Halchynskiy, A. S., Heyets, V. M., Kinah, A. K., & Smovzhenko, V. P. (2002). An innovative strategy management reforms. Kiev: Knowledge of Ukraine.

Gerasimov, S. V. (2007). The role of financial intermediaries in investment corporations. Finance Ukraine,4, 103-111.

Kot, L. L. (2002). Institutional support for the development of the credit system Ukraine.Recent economic problems, 10, 47-55.

Partyn, G., &Tyvonchuk, A. (2005). The role of non-bank financial intermediaries in financing innovation development. Bulletin of the National Bank, 5, 46-51.

Pravdyuk, N. L., &Slivinska, A. V. (2010). The essence of investment: the role and value of investments.Journal of Zaporizhzhya National University, 2(6), 195-198.

Tokmakova, I., &Krasnov, V. (2002).Organizational forms of capital market participants. Bulletin of the National Bank, 8, 67-69.

Commercial Code of Ukraine. (2003). Retrieved from : http://zakon.rada.gov.ua.

Law of Ukraine "On investment activity". (2006). Retrieved from : http://zakon1.rada.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022