Оцінка впливу факторів доходу та відносних цін на зовнішньоторговельні потоки

Nadiia Viktorivna Shapovalenko


Анотація


Вступ. В умовах глобалізації та інтеграції України у міжнародні ринки важливим є проведення ефективної та виваженої економічної політики, спрямованої на усунення зовнішніх дисбалансів в економіці. Зважаючи на те, що вже другий рік поспіль відбувається падіння експорту та імпорту товарів та послуг та усвідомлюючи важливу роль зовнішньоторговельних операцій для економіки України, актуальним є питання моделювання динаміки зовнішньоторговельних потоків та виявлення чинників, які на них впливають.

Мета. Метою статті є визначення еластичностей за доходом та відносними цінами для українського експорту та імпорту.

Методи. Для досягнення поставленої мети використано наступні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження – економіко-математичне моделювання та аналіз, економетричний метод та інші.

Результати. Досліджено питання оцінювання впливу факторів відносних цін та доходу на зовнішньоторговельні потоки в Україні. З метою оцінки еластичності за доходом та відносними цінами побудовано рівняння для українського експорту та імпорту, де в якості доходу та відносних цін використано відповідно показники ВВП та РЕОК. Також розроблено альтернативні рівняння, де замість РЕОК застосовано одразу декілька цінових індексів.

Отримано оцінки еластичностей експортних та імпортних потоків за відносною ціною та доходом. Як у базових, так і в альтернативних рівняннях оцінки знаходяться в прийнятних межах та є статистично значущими. Згідно з результатами дослідження підтверджено гіпотезу одиничної еластичності за доходом та важливу роль відносних цін у формуванні експортних та імпортних потоків. Також встановлено, що для України виконується умова Маршала-Лернера. Оскільки у короткостроковій перспективі реакція торговельного балансу на номінальну девальвацію також залежить від поведінки цін, є доцільним дослідження у напрямку побудови рівнянь для дефляторів експорту та імпорту товарів та послуг.


Ключові слова


платіжний баланс; міжнародна торгівля; рівняння експорту; рівняння імпорту; модель корекції похибки; умова Маршала-Лернера

Повний текст:

PDF

Посилання


Obstfeld, M. (2001). International Macroeconomics: Beyond the Mundell-Fleming Model. NBER Working Papers, 8369.

Hooper, P., Johnson, K.& Marquez, J. (2000). Trade Elasticities for the G-7 Countries. Princeton Studies InInternational Economics, №87.

Haiying, Wu. (2004).A Quarterly Foreign Trade Error Correction Model of China. Research Report to Ford Foundation[E-Reader Version]. Retrieved from [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.135.5968&rep=rep1&type=pdf.

Rubaszek, M. (2009). Fundamental equilibrium exchange rate for the Polish zloty. MPRA Paper,126.

Crane L., M. A. Crowley, SaadQuayyum. (2007). Understanding the evolution of trade deficits: Trade elasticities of industrialized countries,Economic Perspectives, 4, 2-17.

Vecherskii, A. (2010). The model of balance of payments forecasting. Case of Belarussia. Herald of the Bank,10,14-23.

Shumska, S. S. (2014). Short-term exchange rate elasticity evaluation model for Ukraine’s merchandise exports and imports. Economic Annals-ХХІ, № 5-6, 101-105.

Kornienko, E.&Shapovalenko, N. (2006). Analysis and forecasting of ukrainian external trade indicators: the role of REER, external and internal demand. HeraldoftheNBU, 7, 24-31.

Vasylenko,Y. (2001). Consequences of devaluation for exports effectiveness. HeraldoftheNBU, 2, 10-15.

Imbs,J. Mejean, I.(2010). Trade Elasticities: A Final Report for the European Commission. Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission. Economic Papers, 432.

Pingfan, Hong. (1999). Import elasticities revisited. DESA Discussion paper of United Nations, 10.

Exchange Rates and Trade Balance Adjustment in Emerging Market Economies. (2006). IMF[E-Reader Version]. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/101006.pdf.

Ukraine’s Trade Policy A Strategy for Integration into Global Trade.(2005). WB country study, Document Report №34336, Volume No 1.

OECD Economic Surveys: Ukraine (2007) (Ukrainian version). OECD Publishing, 164.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022