Оцінка конкурентоспроможності національної економіки через призму розвитку освіти в Україні

Liudmyla Volodymyrivna Yelisieieva


Анотація


У статті проаналізовано вплив освітнього фактору на конкурентоспроможність національної економіки. Досліджено місце України в міжнародних рейтингах за індексами глобальної конкурентоспроможності, людського розвитку, економіки знань, інноваційного розвитку тощо. Встановлено, що освітній потенціал достатньо високо оцінено світовою спільнотою. Вагомим недоліком міжнародних рейтингів, де враховується освітня складова, вважаємо проведення лише кількісного, а не якісного аналізу ринку освітніх послуг та людського капіталу різних країн. Серед основних перешкод для розвитку освітніх послуг в Україні є демографічні (негативний природний приріст, недостатня чисельність абітурієнтів, значні міграційні процеси) та економічні (значне зниження реальних доходів населення, низька рентабельність інвестицій у вищу освіту, високі рівні безробіття та інфляції) тощо. До проблем, які залишилися невирішеними від часу здобуття Україною незалежності, належать розрив між попитом підприємств та пропозицією підготовлених навчальними закладами фахівців, неефективне використання бюджетних коштів, відсутність мотивації для розвитку персоналу та підвищення їх кваліфікації, високий рівень корупції тощо. Спостерігається тенденція до збільшення чисельності населення, яка здобуває освіту за кордоном. З метою подолання негативних наслідків у сфері освіти та перетворення її на ключовий чинник майбутнього економічного зростання у 2014 р. уряд розпочав низку реформ, які охоплюють системи початкової, середньої та вищої освіти. Ці реформи, на наш погляд, мають характер «шокової терапії», соціального експерименту, елементи якого є недостатньо продуманими. У коротко- та середньостроковій перспективі це однозначно призведе до підвищення рівня безробіття, скорочення доходів населення, а відповідно – до поглиблення кризових явищ. У довгостроковій перспективі за умови зниження рівня корупції та подолання інших негативних явищ системної кризи, яку нині переживає Україна, можуть з’явитися позитивні результати щодо скорочення державних витрат у ринок освіти. На нашу думку, такі реформи не здатні забезпечити якісного підвищення підготовки фахівця, публікативної активності викладачів та науковців щодо проведення наукових розробок тощо.  


Ключові слова


конкурентоспроможність економіки; індекс глобальної конкурентоспроможності; індекс людського розвитку; державне фінансування освіти; перекваліфікація; реформування освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Competitiveness Report. (2014). [Data file]. Retrieved from // http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015.

Corruption index CPI-2014. (2015). [Data file]. Retrieved from // ttp://ti-ukraine.org.

Innovatsiina spromozhnist ta tekhnolohichna hotovnist ukrainskoi ekonomiky u mizhnarodnykh porivnianniakh. Retrieved from : http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=432.

The report on human development. (2014). [Data file]. Retrieved from //http://www.un.org/ru/ development/hdr/2013/hdr_ 2014_complete.pdf.

Buhai, V. Z. (2011). Current state funding of educational institutions. Journal of Zaporizhzhya National University, 3 (11), 207-213.

Liuta, O. (2012). Financing of higher education institutions in Ukraine. Economic analysis, 4, 89-91.

Kvit, S. (2015). I think that university should be financially independent. Retrieved from : http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/30/sergij-kvit-«vvazhayu,-shho-vish-mae-buti-finansovo-nezalezhnim».

Pasichnyk, T. (2011). Modeling of the impact of educational factors on the economic security of the state. Recent economic problems, 2 (116), 233–241.

Heiets, V. M. (2011). The consequences of the demographic challenges for economic growth in Ukraine. Demography and social economy, 4, 3–23.

Eurostat [Database]. Retrieved from : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Zhukovska, A. Yu. (2010). Conditions for the formation and development of human capital as a factor of competitiveness of national economies. Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1 (3), 107–117.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022