Аналіз системи нормування праці на підприємстві

Vira Mykolajivna Seredynska, Olha Mykhajlivna Zahorodna, Iryna Volodymyrivna Spilnyk


Анотація


Вступ. У сучасних умовах важливу роль у підвищенні ефективності господарювання відіграє кадрова складова капіталу підприємства, яка є сукупністю знань, навичок персоналу, новаторських здібностей працівників, уособленням організаційної культури та філософії підприємства і формує його ділову репутацію. Організоване належним чином нормативне господарство повинне забезпечувати вдосконалення організаційної структури й методів управління, підвищувати дієвість й ефективність економічних важелів, стимулювати пошук резервів і здійснення режиму економії ресурсів, підвищувати обґрунтованість виробничих програм та стратегічних планів підприємства.

Мета. Метою статті є висвітлення теоретичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення аналізу системи нормування праці підприємства.

Метод. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи та спеціальні прийоми аналізу (спостереження, порівняння, групування, деталізація, систематизація, історичний та логічний підхід, теоретичне узагальнення).

Результати. Розглянуто сутність поняття «нормування праці». Висвітлено основні засади системного підходу до нього на підприємстві. Охарактеризовано багатоаспектний характер системи нормування праці. Обґрунтовано доцільність його виокремлення як підсистеми управління персоналом. Розкрито важливість та актуальність аналізу стану нормативного господарства підприємства в контексті управління кадровим потенціалом. Систематизовано зміст функціональних підсистем управління персоналом та їх нормативного забезпечення. Визначено мету, завдання, об’єкти та суб’єкти, сукупність показників і факторів, інформаційно-нормативне забезпечення аналізу системи нормування праці. Наведено методи перевірки обґрунтованості норм праці. Запропоновано структурно-логічну схему аналізу системи нормування праці на підприємстві та порядок розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності її функціонування.


Ключові слова


система нормування праці; нормативне господарство; трудовий потенціал; затрати робочого часу; трудомісткість; методи нормування праці; рівень виконання норм праці; об’єкти нормування; зона обслуговування; обсяг робіт; чисельність персоналу; відносна еконо

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagrova, I. (2003). Labor rationing: Tutorial. Kyiv: Center of educational literature.

Buhayanov, M. (2007). Organization and rationing of labor. Moscow: INFRA-M.

Vesnin, V. (2003) Management of personnel. Moscow: Elite-2000.

Grishnova, O. (2004). Labor economics and labor relations. Kyyiv: Knowledge.

Dziuba, S. (2005). Rationing of labor in the domestic and international economy. Donetsk: «South-East LTD».

Eremenko, V. (2004). Principles of labor rationing. Kramatorsk: DSEA.

Zhukov, A. (2010). Audit of organizational human resources. Moscow: MIK.

Zakharov, A. (n. d.) Development of personnel labor rationing system of in services sphere organization. Retrived April 15, 2015, from: http://www.guu.ru/files/referate/zaharov.pdf

Mikhailova, L. (2007). Personnel management: training manual. Kyyiv: Center of educational literature.

Abramov, V. & Danyuk, V. & Grinenko, A. & Kolot, A. & Chernov, V. (1995). Labor rationing. Kyiv: Institute of system research of education.

Savelieva, V. S. & Yeskov, O. L. (2005). Personnel Management: a tutorial. Kyyiv: WA "Professional"

Seredynska, V. M. & Zagorodna, O. M. (2010). Economic Analysis. Ternopil: Aston Publisher.

Spilnyk, I. V. & Zahorodna, O. M. (2012). Economic Analysis. Ternopil: TNEU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022