Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році

Kateryna Petrivna Proskura


Анотація


Вступ. Питання вдосконалення податкового законодавства щодо оподаткування банківських установ, аналізу прогнозування податкового навантаження банків та формування пріоритетів у процесі здійснення податкового контролю таких платників податків є актуальними і потребують глибокого наукового обґрунтування. Крім того, нагальною є необхідність проведення аналізу впливу податкових змін на умови надання банками послуг своїм клієнтам: на вартість та обсяги таких послуг, оскільки це надалі суттєво може вплинути на ділову активність, доступність джерел фінансування, які необхідні підприємствам для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності.

Мета. Дослідження законодавчих змін щодо оподаткування банківських установ у розрізі основних податків, а також аналіз впливу зазначених змін на умови діяльності банків, їх податкове навантаження та дотримання ними ключових нормативів.

Метод (методологія). У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: діалектичний та системно-функціональний – для узагальнення теоретичних підходів до оподаткування банківських установ; аналізу і синтезу – для деталізації вимог законодавства за окремими податками; порівняння – оцінювання динаміки показників діяльності банківського сектору; логічного узагальнення – для обґрунтування підходів та пропозицій щодо удосконалення умов оподаткування банків та оптимізації податкового навантаження.

Результати. За результатами проведеного дослідження зроблено загальний висновок про те, що загалом податкове навантаження щодо сплати податку на прибуток підприємств для банківських установ очікувано знизиться, але додаткові ризики спричинює те, що органам Державної фіскальної служби тепер надано право проводити перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку, визначення доходів, витрат і фінансового результату відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Банкам також рекомендовано посилити контроль за правильністю нарахування та утримання ПДФО і військового збору з пасивних доходів, виплачуваних фізичним особам. 


Ключові слова


банки; оподаткування банків; податок на прибуток підприємств; цінні папери; податкова ставка; резерви; роялті; контрольовані операції

Повний текст:

PDF

Посилання


International Accounting Standards Board (IASB): International Financial Reporting Standards (International Document). (2012). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (in Ukrainian).

National Bank of Ukraine: On Aapproval of the Procedure on the Order of Formation and Use by Banks of Ukraine of Reserves to Compensate Possible Losses on Active Banking Operations (Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine). (2012). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12 (in Ukrainian).

The Verkhovna Rada of Ukraine: Tax Code of Ukraine (The Code of Ukraine). (2010). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian).

The Verkhovna Rada of Ukraine: On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on tax reform (Law of Ukraine). (2014). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19 (in Ukrainian).

The Cabinet of Ministers of Ukraine: On Approving the List of States (Territories), in Which the Rate of Income Tax (Corporate Tax) is for More than 5 Percentage Points Lower than in Ukraine (Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine). (2013). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1042-2013-%D1%80 (in Ukrainian).

National Bank of Ukraine: On Approving the Procedure of Reimbursement by Ukraine’s Banks of Bad Debts against Allowance (Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine). (2011). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0722-11 (in Ukrainian).

Banking System 2015: Challenges and Prospects. (2015). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673 (in Ukrainian).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022