Розвиток фондового ринку України

Tetyana Mykolayivna Shudruk, Yulia Serhiyivna Iliushyk


Анотація


Вступ. Сьогодні в Україні значна увага звертається на розвиток малого і середнього бізнесу, а це потребує додаткових фінансових ресурсів. Функціонування повноцінного фондового ринку сприяє залученню в країну дешевих довгих ресурсів, а також забезпечує створення надійної системи фінансування економічного розвитку, що призведе до утворення сприятливих умов для ведення бізнесу. Для цього необхідна розвинена інфраструктура фондового ринку, прозоре ціноутворення на фінансові інструменти, а також створення сприятливих умов для ліквідного первинного розміщення та належного обліку прав власності.

Мета. Дослідження основних тенденцій розвитку фондового ринку України.

Результати. У статті розглянуто становлення та динаміку розвитку фондового ринку в Україні. Розкрито структуру випуску цінних паперів та особливості функціонування фондового ринку, показано його вплив на розвиток економіки країни загалом. Здійснено аналіз обсягів торгів на фондовому ринку та на фондових біржах країни за останні роки. Виявлено перешкоди та проблеми функціонування ринку, а також запропоновано подальші шляхи розвитку фондового ринку України.

Визначено, що динаміка розвитку вітчизняного фондового ринку має стійку тенденцію до зростання, а також його подальші перспективи в контексті євроінтеграційних процесів. 


Ключові слова


фондовий ринок; фондова біржа; цінні папери; фінансові інструменти; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Annual Report for 2000 of the state Commission of securities and stock market. (2001). Retrieved from: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual.

National securities and stock market commission. (2015). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/142/97/ed19970214.

National securities and stock market commission. (2015). Retrieved from: http://www.nssmc.gov.ua.

Chaykovska V. P. (n. d.). Infrastructure of Ukrainian fund market: modern state and progress trends. Effective economy. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2692.

Krasnova I. V. (2014). The stock market in Ukraine: state and prospects of development. Economy and management of national economy. Retrieved from: http://www.problecon.com/pdf/2014/1_0/129_134.pdf.

The adaptation of securities market to world standard for economic development of state. Annual Report for 2013 of the state Commission of securities and stock market. (2013). Retrieved from: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1402491205.pdf.

Yakowenko H. S. (n. d.). Stock market: current status and future development. Retrieved from: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FMagisterium_ek_2014_56_30.pdf&ei=lHtPVaG6B4acygOBgYHICw&usg=AFQjCNFk1oE5l0i9V6S29tn0TPZieAHGHQ&bvm=bv.92885102,d.bGQ.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022