Гносеологія економічних систем у теорії відтворення суспільних благ

Marianna Vasylivna Kichurchak


Анотація


Предметом дослідження є детермінація закономірностей впливу гносеології економічних систем на теорію відтворення суспільних благ. Згідно з цим проаналізовано світоглядні концепції економічних систем і виокремлено особливості їх убудованості в теорію відтворення суспільних благ. Визначено, що формування теоретико-методологічних засад відтворення суспільних благ із урахуванням гносеології економічних систем має ґрунтуватися на системній парадигмі. Показано, що парадигмальні зрушення у пізнанні природи економічних систем позначалися на модифікації вихідних методологічних положень відтворення суспільних благ, що зумовлено переосмисленням змістовного наповнення процесів надання таких благ, удосконаленням існуючого інструментарію дослідження та необхідністю переборювання наявних теоретичних суперечностей. Сформовано методологічний підхід до вивчення відтворення суспільних благ з опертям на гносеологію економічних систем, підґрунтям якого є такі вихідні засади: цілісність процесу, що сприяє виявленню причинно-наслідкових зв’язків найголовніших стадій надання таких благ і характеру взаємодії з компонентами економічної системи; міждисциплінарність, що бере до уваги історичні, соціальні, політичні, культурні та ціннісні чинники їх продукування; інституційність, завдяки чому модель відтворення структурують з точки зору її відносин із зовнішнім середовищем, напрямами, пріоритетами, найголовнішими умовами забезпечення такими благами і формалізації правил взаємодії індивідів; еволюційність, що вказує на динамічність виробництва таких благ та його конструктивне ускладнення у зв’язку з відкритістю економічної системи; альтернативність, підставою для чого є наявність обмежень і дисфункцій, які виникають унаслідок особливостей самої економічної системи, визначення суспільних преференцій і конституційованих пропорцій споживання приватних і суспільних благ. Перспективи подальших досліджень пов’язані з аналізом відтворення суспільних благ в економічній системі України на засадах системної парадигми, що зумовлює з’ясування особливостей впливу на продукування таких благ трансформації відносин власності, ситуації в реальному секторі, інституціоналізації ринкових засад господарювання і корегування державою „ринкових невдач”. 


Ключові слова


суспільні блага; відтворення; економічна система; гносеологія; методологічний підхід; системна парадигма

Повний текст:

PDF

Посилання


Petti, V. (1993). Traktat o nalogakh i sborakh [The treatise about taxes and dues]. In Antologiya ekonomicheskoi klassiki [The anthology of the economic classics] (Vol. 2) (pp. 7-79). Moskva: MP „EKONOV”, „KLYuCh”.

Dluhopolskyi, O. V. (2011). Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobalnykh transformatsii [Public sector of economy and public finance under epoch of the global transformation]. Ternopil: Ekon. dumka TNEU.

Buchanan, J. M. (1999). The Demand and Supply of Public Goods. In Collected Works of James Buchanan (Vol. 5). Indianapolis: Liberty Fund, Inc.

Besley, T. & Ghatak, M. (2006). Public Goods and Economic Development. In A. Banerjee, R. Benabou & D. Mookherjee (Eds.), Understanding Poverty (pp. 285-302). Oxford: Oxford University Press.

Alonso, J. A., Álvarez, I. et al. (2008). In O. Memedovic (Ed.), Public Goods for Economic Development. Vienna: UNIDO.

Arefieva, O. V. & Prokhorova V. V. (2010). Upravlinnia rozvytkom ekonomichnykh system: teoriia, mekhanizmy rehuliuvannia ta upravlinnia [Development management of economic systems: theory, mechanisms of regulating and management]. Kharkiv: UkrDAZT.

Havrylyshyn, B. (2009). Do efektyvnykh suspilstv: Dorohovkazy v maibutnie [Towards more effective societies. Road maps to the future]. Kyiv: Univ. vyd-vo PULSARY.

Hrabynskyi, I. (1997). Suchasni ekonomichni systemy [Modern economic systems]. Lviv: Intereko. Retrieved from http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/kmev/library/ModernEconSystems.htm#Ch2.

Bornstein, M. (1994). Comparative Economic Systems: Models and Cases. Irwin.

Aleksandrov, V. V. (1999). Funktsionuvannia ekonomichnoi systemy [Functioning of the economic system]. Kharkiv: Osnova.

Hryniv, L. S. (2002). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia ekolohichno zbalansovanoi ekonomiky [Theoretical-methodological basis of forming ecologically sustainable economics] (Abstract of doctoral thesis). Lviv. derzh. lisotekhn. un-t, Lviv, Ukraina.

Polovian, O. V. (2013). Rehuliuvannia zbalansovanoho rozvytku ekonomichnykh ta ekolohichnykh system na osnovi ko-evoliutsiinoho pidkhodu [Regulation the sustainable development of economic and ecological systems on co-evolutionary basis] (Abstract of doctoral thesis). Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t ek-ky promyslovosti, Donetsk, Ukraina.

Malskyi, M. Z. (1995). Ekoloho-ekonomichni osnovy rozvytku terytorialnykh hospodarskykh system (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Ecologic-economic basis of the development of territorial-economic systems (theoretic-methodological aspects)] (Abstract of doctoral thesis). Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t rehion. doslidzh, Lviv, Ukraina.

Mishan, E. J. (1969). The Relationships between Joint Products, Collective Goods, and External Effects. Journal of Political Economy, 77 (3), 329-348.

Kulchytskyi, B. V. (2004). Typolohizatsiia i porivniannia ekonomichnykh system suspilstva (problemy teorii i metodolohii) [Typologization and comparison of economic society systems (theory problems and methodology)](Abstract of doctoral thesis). Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka, Lviv, Ukraina.

Stefanyshyn, O. V. (2006). Liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy [Human Potential in Ukrainian Economy]. Lviv: Vydavn. tsentr LNU im. Ivana Franka.

Stepanenko, S. V. (2008). Instytutsionalnyi analiz ekonomichnykh system (problemy metodolohii) [Institutional analysis of economic systems (methodological problems)]. K.: KNEU.

Rubinshtein, A. Ya. (2008). Ekonomika obshchestvennykh preferentsii. Struktura i evolyutsiya sotsial'nogo interesa [Economy of public preferences. Structure and evolution of social interest]. SPb.: Aleteiya.

Kirdina, S. G. & Pavlenko, Yu. G. (2014). Metodologicheskii individualizm i kholizm: osobennosti mezhdistsiplinarnykh issledovanii [Methodological individualism and holism for interdisciplinary research]. In A. Ya. Rubinshtein (Ed.), Teoreticheskaya ekonomika [Theoretical Economy] (pp. 315-358). SPb.: Aleteiya.

Bashnianyn, H. (2006). Pro periodychnu matrytsiu ekonomichnykh system [About periodic matrix of economic systems]. In d. e. n., prof. H. I. Bashnianyn (Ed.), Ekonomichni systemy [Economic systems] (Vol. 1) (pp. 17-60). Lviv: Vydav-vo Lviv. komerts. akademii.

Bashnianyn, H. I. & Honcharuk, L. Ya. (2010). Efektyvnist sotsializatsii ekonomichnykh system: metodolohichni problemy metrolohichnoho analizu [Efficiency of socialization of economic systems: methodological problems of metrological analysis]. Lviv: Novyi svit-2000.

Melnyk, A. F., Monastyrskyi, H. L., Dluhopolskyi, O. V. et al. (2009). In d-r ekon. n., prof. A. F. Melnyk (Ed.), Modernizatsiia suspilnoho sektoru ekonomiky v umovakh hlobalnykh zmin [Modernization of public sector of economy under global changes]. Ternopil: TNEU, „Ekonom. dumka”.

Arkhiereev, S. I., Gritsenko, A. A., Chugunov, I. Ya. et al. (2008). In d-r ekon. nauk A. A. Gritsenko (Ed.), Institutsional'naya arkhitektonika i dinamika ekonomicheskikh preobrazovanii [Institutional architectonics and dynamics of economic transformation]. Khar'kov: Fort.

Persson, T. & Tabelliny, G. (2003). The Economic Effects of Constitutions: Why Do the Data Say? Cambridge and London: MIT Press.

Bakurova, A. V. (2010). Modeliuvannia protsesiv samoorhanizatsii v sotsialno-ekonomichnykh systemakh [The modeling of the processes of the self-organization in the social and economic systems] (Abstract of doctoral thesis). Klasych. pryvat. un-t, Zaporizhzhia, Ukraina.

Maksyshko, N. K. (2010). Analiz ta prohnozuvannia rozvytku ekonomichnykh system metodamy dyskretnoi neliniinoi dynamiky [The analysis and forecasting of economic systems development by methods of discrete nonlinear dynamics] (Abstract of doctoral thesis). Kyiv. nats. un-t im. V. Hetmana, Kyiv, Ukraina.

Polishchuk, N. V. (2011). Naukovo-metodolohichni zasady rezultatyvnosti funktsionuvannia suchasnykh ekonomichnykh system: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ek. nauk [Scientific-methodological aspects of efficiency of functioning of modern economic systems] (Abstract of doctoral thesis). Vinnyts. nats. ahrar. un-t, Vinnytsia, Ukraina.

Merkulova, T. V. (2011). Obshchestvennye blaga i sotrudnichestvo: eksperimental'nye rezul'taty [Public goods and cooperation: experimental results]. In V. V. Dement'ev & R. M. Nureev (Eds.), Institutsional'nye problemy effektivnogo gosudarstva [Institutional problems of the effective state] (pp. 149-160). Donetsk: DonNTU.

Hrazhevska, N. I. (2009). Transformatsiia ekonomichnykh system v umovakh hlobalizatsii [Transformation of economic systems under globalization] (Abstract of doctoral thesis). Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, Kyiv, Ukraina.

Kulchytskyi, Ya. V. (2011). Suchasni ekonomichni systemy v umovakh ekolohizatsii ta hlobalizatsii (teoretyko-metodolohichni zasady porivniannia) [Modern economic systems under ecologization and globalization (theoretic-methodological principles of comparision)]. Lviv: Liha-Press.

Odiahailo, B. M. (2007). Heneza ta hlobalizatsiina adaptyvnist natsionalnykh ekonomichnykh system (instytutsionalistskyi pidkhid) [Genesis and globalization adaptability of national economic systems (institutional approach)] (Abstract of doctoral thesis). Kyiv. nats. un-t im. V. Hetmana, Kyiv, Ukraine.

Kornai, J. (1998). The System Paradigm. William Davidson Institute Working Papers Series, 278.

Kleiner, G. (2013). Sistemnaya ekonomika kak platforma razvitiya sovremennoi ekonomicheskoi teorii [System economy as the platform of the modern economic theory development]. Voprosy ekonomiki, 6, 4-28.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022