Основні аспекти інноваційного розвитку підприємства

Tetiana Illivna Pishenina


Анотація


Метою статті є розкриття особливостей інноваційного розвитку підприємства в умовах структурно-інноваційних перетворень в економіці України, обґрунтування необхідності створення інвестиційної привабливості сучасного підприємства.

Теоретичним підґрунтям наукової роботи є фундаментальні дослідження інформаційного суспільства та економіки знань, теорій інноваційного розвитку та створення трудового і соціального капіталу. Методологічну базу роботи сформували загальнонаукові методи аналізу: абстрактно-логічні, емпіричні методи спостереження та порівняння, теоретичні методи класифікації і систематизації, статистичні матеріали. Інформаційну базу роботи складають нормативно-правові акти і матеріали органів державної влади України, статистичні дані державної служби статистики України, матеріали досліджень міжнародних організацій, а також результати наукових праць українських і зарубіжних вчених, методики і дані мережі Інтернет.

Результати. Розкрито теоретичні основи формування і розвитку інноваційної привабливості підприємств. Доведено необхідність урахування різних факторів впливу на їх інноваційний розвиток. Обґрунтовано, що інвестиційна привабливість – це інтегральна характеристика окремих підприємств як об'єктів майбутнього інвестування з позицій перспективності розвитку, обсягів і перспектив збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності та фінансового стану. Для оцінки інвестиційної привабливості можуть бути використані різні фінансові показники. Їх склад визначається з огляду на з цілі і глибину аналізу фінансового стану. Такими показниками є оборотність активів, прибутковість капіталу, фінансова стабільність, ліквідність активів.

Наукова новизна полягає в поглибленні теоретичних положень і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування інвестиційної привабливості підприємства, що забезпечує інноваційний розвиток та ефективне вирішення проблем, пов’язаних з фінансовою стійкістю останнього та мінімізацією фінансових ризиків.

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані положення й висновки можуть бути використані для обґрунтування основних шляхів інноваційного розвитку підприємства, а їх реалізація сприятиме формуванню його інвестиційної привабливості. 


Ключові слова


інвестиційна привабливість; інноваційна модель; система управління; стратегічні пріоритети; зовнішні фактори; внутрішні фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Androshhuk, G. A. (2000). Innovacionnaja aktivnost' promyshlennyh predprijatij. Problemy nauki, 2, 6-15.

Malyts'kyy, B. A. (1998). Naukova systema Ukrayiny: kontseptsiyi suchasnoyi transformatsiyi ta real'nyy stan. Nauka ta naukoznavstvo, 3, 40-57.

Solovyov, V. P. & Fedenko, V. F. (1997). Kyyivs'kyy innovatsiynyy biznes-inkubator. Kyyiv: Materialy mizhnarodnoho sympoziumu “ Nauka ta tekhnolohiyi v umovakh reformuvannya ekonomiky “, 6-12.

Best practice in business uncubation. (2000). Geneva: Economic Comission for Europe.

Poruchnyk, A. & Antonyuk, L. (2000). Venchurnyy kapital: zarubizhnyy dosvid ta problemy stanovlennya v Ukrayini. Kyyiv: KNEU.

Pro priorytetni napryamy innovatsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini : zakon Ukrayiny (n. d.). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021