Інвестиційна функція інтелектуальних послуг: теоретичні засади визначення змісту та напрямів реалізації

Olha Vitaliivna Yarmak


Анотація


Вступ. Актуальність дослідження інвестиційної функції інтелектуальних послуг та напрямів її реалізації обумовлена провідною роллю професійних знань та інформації, що складають їх зміст, як ресурсів соціально-економічного розвитку на інноваційній основі.

Мета. Обґрунтування характеристик інтелектуальних послуг як інвестиційних ресурсів інноваційного розвитку національної економіки та розкриття на цій основі змісту їх інвестиційної функції.

Метод (методологія). Дослідження інвестиційної функції інтелектуальних послуг здійснювалося на методологічній основі структурно-функціонального та предметно-процесного підходів до аналізу соціально-економічних явищ.

Результати. Функціями інтелектуальних послуг як напрямів реалізації їх соціально-економічної ролі продуцента та постачальника інтелектуальних ресурсів є такі: капіталоутворення, ресурсозабезпечення, ретрансляція, знаннєінтеграційна, інноваційна, інвестиційна. За функціональним критерієм інтелектуальні послуги – це капіталотвірні, ресурсозабезпечувальні послуги, що ретранслюють та інтегрують професійні знання і інформацію, є фактором інноваційної діяльності та видом інтелектуальних інвестицій. У структурно-функціональному аспекті цей сегмент сфери послуг є сукупністю інтелектуальних послуг, змістовно поєднаних їх нематеріальною природою, знаннєвим змістом та роллю як фактора соціально-економічного розвитку, що реалізується у їх функціях. У його складі виокремлено послуги освітні, охорони здоров’я, науково-технічні, консалтингові.

За предметним підходом у змісті інвестиційної функції інтелектуальних послуг втілюються їх характеристики як інвестиційних інтелектуальних товарів, об’єктів інвестицій, особливого виду інтелектуальних інвестицій.

У контексті процесного підходу здійснення інвестиційної функції – це використання економічними суб’єктами інтелектуальних послуг як інвестиційних ресурсів. Інвестиційна функція інтелектуальних послуг охоплює багато напрямів їх використання як інвестиційних інтелектуальних товарів, серед яких – формування та накопичення інтелектуального капіталу фірми. З одного боку, витрати фірми на інтелектуальні послуги, які сприяють підвищенню професійного рівня, духовному та фізичному розвитку працівників, формуванню та накопиченню інформаційних ресурсів бізнесу, є інвестиціями у її інтелектуальний капітал. З іншого боку, використання знань та інформації, що складають зміст інтелектуальних послуг, у виробничому і інноваційному процесах є інтелектуальною інвестицією – вкладенням інтелектуального капіталу, що забезпечує зростання вартості та доходу. 

 


Ключові слова


інтелектуальні послуги; інвестиційний ресурс; інвестиційний інтелектуальний товар; інтелектуальна інвестиція; інвестиційна функція; інтелектуальний капітал; фірмово-специфічний людський капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Havrysh, H. (n. d.). Analiz rynku intelektual'nykh posluh v Ukrayini. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=868.

Zabrodin, Ju. A. (2009). Intellektual'nye uslugi v biznese. Moscow: Jekonomika.

Marchenko, O. S. (2008). Konsaltynhovi resursy natsional'nykh innovatsiynykh system. Ekonomiko-teoretychnyy analiz. Kharkiv, Pravo.

Marchenko, O. S. & Yarmak, O. V. (2012). Znanyeintehratsiyna rol' intelektual'nykh posluh: sutnist', napryamy realizatsiyi. Visnyk NU «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Ekonomichna teoriya ta pravo, 4 (11), 56-63.

Miroshnichenko, N. V. (n. d.). Intellektual'nye uslugi: podhody k opredeleniju i tipologizacii. Retrieved from: http://cdn.scipeople.com/materials/9038/Intel % 20/.pdf.

Shevchenko, L. S., Hrytsenko, O. A., Kamins'ka, T. M. (2014). Nematerial'na ekonomika: upravlinnya formuvannyam i vykorystannyam intelektual'noho kapitalu. Kharkiv: Pravo.

Dovhal', O. (n. d.). Intelektual'ni tsinnosti yak investytsiynyy resurs u innovatsiynykh protsesakh. Retrieved from: http://nauka.kushnir. mk.ua/?p=14367.

Buhas, V. (2013). Osoblyvosti investuvannya v intelektual'nyy kapital. Visnyk KNUTD, 2, 132-135.

Karpun', I. N. (2010). Intelektual'ni investytsiyi yak riznovyd innovatsiy. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 20.13, 156-159. Retrieved from: http://nvunfu.esy.es/Archive/20_13/156_Kar.pdf.

Lohutova, T. G., Lentsov, I. A., Hodyats'ka, A. V. (2012). Teoretychni zasady protsesu komertsializatsiyi intelektual'nykh investytsiy. BiznesInform, 9, 20-25.

Pro investytsiynu diyal'nist' : zakon Ukrayiny vid 18 veresnya 1991 roku N 1560-XII: redaktsiya vid 06.11.2014 r. (2014). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Rjazanova, O. (2011). Intellektual'nyj kapital v sisteme jekonomicheskih kategorij. Jekonomicheskie nauki, 6 (79), 36-47.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022