Взаємозв’язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством

Marta Mykhailivna Zozuliak


Анотація


Вступ. Можливість інтеграції управлінського обліку та його аналітичного забезпечення у систему управління підприємством загалом – це питання наукових досліджень, яке залишається актуальним, потребує додаткового вивчення та вдосконалення. Проблема поглиблення інформативності управлінського обліку, посилення його оперативності та взаємозв'язку з аналізом у процесі стратегічного управління підприємством є предметом дискусії на сторінках широкого кола вітчизняних наукових праць.

Мета. Метою статті є розкриття сутності взаємозв’язку між управлінським обліком та аналізом у процесі управління підприємством; визначення змісту поняття стратегічного управління; дослідження можливості застосування стратегічного управління на підприємстві для забезпечення ефективного його існування та розвитку за сучасних умов господарювання.

Результати (висновки). Визначено особливості організації управлінського обліку та його місце у загальній системі управління підприємством. Досліджено роль економічного аналізу в управлінні діяльністю підприємства. Розкрито сутність та значення стратегічного управління в організації діяльності суб’єкта господарювання. Вказано на проблеми та перспективи розвитку інформаційної бази стратегічного управління. Наголошено на важливості взаємозв’язку між управлінським обліком та управлінським аналізом у контексті обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління. Визначено вимоги та професійні, а також індивідуальні якості бухгалтера-аналітика як активного учасника обліково-аналітичного процесу в межах стратегічного управління. Обумовлено доцільність інтеграції підсистем стратегічного управлінського обліку та стратегічного аналізу у загальну систему управління підприємством для забезпечення успішної реалізації його стратегії. 


Ключові слова


облік; аналіз; управління; стратегія; обліково-аналітичне забезпечення; управлінське рішення, стратегічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Holov, S. F. (2003). Upravlinskyi oblik. Kyiv: Libra.

Napadovska, L. V. (2004). Upravlinskyi oblik. Kyiv: Knyha.

Butynets, F. F., Davydiuk, T. V., Maliuha, N. M., Chyzhevska, L. V. (2002). Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik. Zhytomyr: Ruta.

Mnykh, Ye. V. (2011). Ekonomichnyi analiz [Tekst ]: pidruchnyk. Kyiv: Znannia.

Mnykh, Ye. V. (2003). Ekonomichnyi analiz [Tekst]: pidruchnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Shaikan, A. V. (n.d.). Bukhhalterskyi oblik z metoiu stratehichnoho upravlinnia yak instrument intehratsii vitchyznianykh pidpryiemstv u svitove hospodarstvo. Retrieved from: http:// eztuir.ztu.edu.ua/1900/1/42.pdf.

Levyk, I. S. (n.d.). Sut stratehichnoho analizu, yoho mistse ta rol v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. Retrieved from: http:// intkonf.org./levik-is-sut-strategichnogo-analizu.

Shevchuk, V. R. (n.d.). Stratehichnyi upravlinskyi oblik yak systema informatsiinoi pidtrymky konkurentnoi stratehii pidpryiemstva. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12559/1/55_2.

Vlasova, O. Ye. (2014). Naukovo-metodychni zasady orhanizatsii stratehichnoho upravlinskoho obliku v ramkakh systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom. Kommunalnoe khoziaistvo horodov, 115, 105-110.

Zabrodska, L. D. (2004). Stratehichne upravlinnia: realizatsiia stratehii. Kharkiv: Konsum.

Kubareva, V. S. (n.d.). Sutnist stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23491/1/12-5.

Farion, I. D. & Pysarenko, T. M. (2012). Upravlinskyi oblik. Kyiv: TsUL.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022