Модельні оцінки взаємозв’язків економіки України та ЄС

Anastasiia Kostyantynivna Pinchuk


Анотація


Вступ. В контексті глобалізаційних процесів у світі євроінтеграційний курс України є одним з найбільш пріоритетних напрямків зовнішньої політики нашої держави, оскільки передбачає створення умов для більш прогресивного економічного розвитку. Тому дослідження євроінтеграційного потенціалу України є актуальним викликом сьогодення до наукової спільноти.

Мета. Оцінити характер та силу взаємозв’язків між показниками розвитку економік України та Європейського союзу, дослідити динаміку їх взаємовпливу та визначити таким чином місце України на шляху євроінтеграції.

Методологія. Оцінка взаємовпливу України та країн Європейського союзу здійснена на основі дослідження коефіцієнтів вектор авторегресійної моделі (VAR-моделі), функцій імпульсних відгуків та декомпозицій дисперсії основних факторів, включених в дану модель.

Результати. На основі квартальних даних 2003-2014 рр. таких показників, як: ВВП на душу населення України, темпів зростання середнього ВВП країн Європейського союзу, обсягів прямих іноземних інвестицій з ЄС до України, імпорту та експорту ЄС-Україна у статті побудовано VAR-модель. Головною гіпотезою моделі є підтвердження позитивного взаємного впливу між темпами економічного зростання ЄС та добробутом України. Крім того, у VAR-моделі досліджено функції імпульсних відгуків, що свідчать про тяжіння системи до рівноваги у довгостроковому періоді, а також аналіз декомпозиції дисперсії ключових факторів моделі показав, що інтесивність взаємовпливу між економіками України та країн Європейського союзу суттєво зросла в останні п’ять років. Підтвердження взаємозв’язку між Україною та ЄС, а також спостереження посилення даного зв’язку після 2009 року є важливими результатами моделі, що мають практичне значення, оскільки емпірично підтверджують ефективність офіційного курсу України на євроінтеграцію. 


Ключові слова


євроінтеграція; VAR-модель; Україна; Європейський союз; функція імпульсних відгуків; декомпозиція дисперсії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). Ever Closer to Heaven? An Optimum Currency Area Index for European Countries. European Economic Review, 41 (3), 761–770.

Stanoeva, G. (2001). The Theory of Optimal Currency Areas: an Application to Ten Central and East European Countries. LAREefi: University Mintesquieu–Bordeaux IV.

Von, Hagen J. & Neuman, M. (1994). Real Exchange Rates between Currency Areas: How Far Away is EMU? Review of Economics and Statistics, 76, 236-244.

Alesina, A., Barro R. and Tenreyro, S. (2002). Optimum Currency Areas. NBER Working Paper, 9072.

Jonung, L. & Sjoholm, F. (1999). Should Finland and Sweden Form a Monetary Union? The World Economy, 22 (5), 683-700.

Dibooglu, S. & Horvath, J. (1997). Optimum Currency Areas and European Monetary Unification. Contemporary Economic Policy: A journal of Western Economic Association International, 15(1), 37-49.

Savchenko, T. G., Rebryk, M. A. & Kazarinov, D. V. (2012). Economic Evaluation of Appropriateness of Currency Integration of Ukraine with the Main Post-soviet Countries, Scientific journal of Ukrainian academy of NBU, 2, 1–12. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/¬Soc_Gum/VUABS/2012_2/33_02_04.pdf.

Shumska S. S. (2013). Optimum Currency Area Theory: Criteria and Analysis of Indicators That Characterize Integration Processes in Ukraine and Post-soviet Countries, Ekonomichna teoriya (Economical theory), 4, 47-61.

Drobyshevsky, S. M. & Polevoy, D. I. (2004). Problems Associated with Creation of a Single Currency Zone in the CIS Countries, Moscow, Institute of Transition Economies, Scientific works no. 80.

Klimenko, I. V., Kharazishvili, Y. M., Sharov, O. M., Us, I. V. (2013). Ukraine in Integrational Processes at Post-soviet area: alternatives modeling, Kyiv: NISD, analytical review, 104.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021