Organization of economic analysis of activity of hotel business enterprises

Tetyana Yuriivna Oliyarnyk


Abstract


Introduction. Organization of economic analysis of hotel businesses enterprises, like any other enterprise, can detect reserves of the effectiveness of services and works as they are the key to success. However, the poor quality of tourist services demonstrates the lack of sufficiently of effective organization of economic analysis in the hotel business. Therefore, the negative consequences of these enterprises should be eliminated by creating an effective system of economic analysis, which can provide management solutions with analytical information.

The purpose of the study to investigate the complex issues of organization of economic analysis of hotel businesses and identify features of its holding in such institutions.

Results. The basic question which should be considered in the process of organization of activity of enterprises of hotel business. They are the subjects and objects of analysis; choice of organizational form of its relation to the management of the company and the division of responsibilities between workers; a program or plan of analysis; information and methodological support of analysis; analytical processing of data; summarizing the results of the analysis; presentation of conclusions and proposals. The system of indicators for analysis has been determined. The organizational structures of implemention of analytical procedures have been clarified.


Keywords


hotel business; hotel; enterprise; organization of analysis; economic analysis; analytical procedure

Full Text:

PDF

References


Ts'okhla, S. Yu. (2008). Ekonomichni osnovy kurortnoyi industriyi y perspektyvy rozvytku. Uchenye zapysky TNU ym. V. Y. Vernadskoho, 21 (60), 1, 286–294.

Filonych, O. M. (2010). Rozvytok rehional'noho rynku rekreatsiynykh posluh yak odyn iz napryamkiv yevropeys'koyi intehratsiyi Ukrayiny. Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. - Seriya «Ekonomika, 4 (1), 12-16.

Tsyhylyk, I. I. (2003). Ekonomichnyy analiz – osnovnyy chynnyk pidvyshchennya efektyvnosti pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti. Aktual'ni problemy ekonomiky, 7, 90-96.

Shurpenkova, R. K. (2005). Ponyattya y zahal'ni metodolohichni pryntsypy orhanizatsiyi ekonomichnoho analizu. Sotsial'no-ekonomichni doslidzhennya v perekhidnyy period, 6, 512-517.

Rohlyev, Kh. Ye. (2005). Osnovy hotel'noho menedzhmentu. Kyyiv: Kondor.

Kuz'mins'kyy, A. M., Sopko, V. V. & Zavhorodniy, V. P. (1993). Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu. Kyyiv : «Vyshcha shkola».

Mnykh, Ye. V. (2011). Ekonomichnyy analiz. Kyyiv : Znannya.

Mal's'ka, M. P., Antonyuk, N. V., Hanych, N. M. (2008). Mizhnarodnyy turyzm i sfera posluh. Kyyiv: Znannnya.

Podlepina, P. O. (2013). Konkurentospromozhnist' yak chynnyk pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya hotel'nykh pidpryyemstv. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, 1042,128-131.

Nechayuk, L. I. & Nechayuk, N. O. (2006). Hotel'no-restorannyy biznes: menedzhment. Kyyiv: Tsentr navchal'noyi literatury.

Shkaraban, S. I., Sapachov, M. I. (1999). Ekonomichnyy analiz diyal'nosti promyslovykh pidpryyemstv. Ternopil' : Aston.

Lazaryshyna, I. D. (2004). Metodolohiya ta orhanizatsiya ekonomichnoho analizu. Rivne : NUVHP.

Pavlenko, A. F. & Chumachenko, M. H. (2001). Transformatsiya kursu Ekonomichnyy analiz diyal'nosti pidpryyemstva. Kyyiv: KNEU.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023