Accounting, audit i аnalysis environmental activities enterprices: concept, state and development trends

Vasyl Antonovych Deriy


Abstract


Introduction. In the system of environmental management activities prominence given to accounting, auditing and analysis. Unfortunately, now they do not play the role that they should in the process of protecting and restoring natural resources used by businesses. Thus, the theme of the research is relevant.

The subject of the study is theoretical, methodological and organizational approaches to accounting, auditing and analysis of environmental performance of enterprises in the early twenty-first century.

The article aims to clarify the concepts of accounting, auditing and analysis in the context of environmental companies, the disclosure of their situation and problems in the implementation of accounting, auditing and analysis of operating enterprises to develop ideas for the leading areas of accounting, auditing and analysis environmental activities in Ukraine in the next decade.

Methods. The study used the following methods: a theory - Copyright definitions for "environmental activities", "environmental audit" and "Analysis of environmental activities"; analysis and synthesis - to study the content and major scientific publications of legal acts of Ukraine, their critical analysis and development of individual theses devoted to environmental activities.

Results. Sending their own definitions of "environmental activities of the company", "environmental audit" and "analysis of environmental performance" and conducted a critical analysis and summarizes the views of scientists on accounting, auditing and analysis. The text of Accounting Standard 15 "Revenue" invited to supplement paragraphs of environmental and social income and Plan of Accounts for assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations - separate account 87 "social costs." Specified on reserves, which will help increase the efficiency of use of natural resources, which is closely related to environmental activities.

Scope results. Results of the study can be used employees working enterprises, public organizations and private individuals that deal with environmental performance.


Keywords


environmental activities; costs; revenue; enterprices; concept; tasks; problems; accounting; audit; analysis

Full Text:

PDF

References


Basancov, I. V. & Pantelejchuk, O. S. (2010). Ekologhichnyj audyt v Ukrajini: aktualjnistj, problemni pytannja ta naprjamy udoskonalennja. Visnyk Sumsjkogho derzhavnogho universytetu, 1, 38-46.

Boronos, V. M. & Mamchuk, I. V. (2006). Ekologho-ekonomichnyj analiz strukturyzaciji pokaznykiv vyrobnyctv. Visnyk Sumsjkogho derzhavnogho universytetu, 7 (91), 52-58.

Voronovsjka, O. (2011). Sutnistj i rozvytok ekologhichnogho obliku. Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk, 2 (31), 195-200.

Ghavrylenko, V. A. & Bychkova, O. V. (2013). Oblik ekologhichnoji dijaljnosti vughlevydobuvnogho pidpryjemstva z urakhuvannjam kompleksnogho pidkhodu do vyrobnyctva. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryjemnyctvo, 25 (II), 145-158.

Ghnylycjka, L. (2002). Naprjamy udoskonalennja obliku, analizu ta audytu vytrat pryrodookhoronnoji dijaljnosti. Bukhghaltersjkyj oblik i audyt, 7, 13-17.

Zhuk, V. M. (2012). Ekologhichni aspekty bukhghaltersjkogho obliku v aghropromyslovomu vyrobnyctvi. Aghroekologhichnyj zhurnal, 2, 18-23. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1408/93.

Zamula I. V. (2010). Bukhghaltersjkyj oblik ekologhichnoji dijaljnosti: teorija ta metodologhija. Zhytomyr.

Kobljansjka, O. I. & Cybuljnyk, M. A. (2012). Ekologhichni vytraty ta zobov'jazannja v systemi bukhghaltersjkogho obliku. Ekonomichni nauky, 9 (33), 2, 93-98.

Kolisnyk, Z. B. (2014). Zrostajucha rolj ekologhichnoji vidpovidaljnosti u dijaljnosti promyslovykh kompanij. Naukovyj visnyk Nacionaljnogho lisotekhnichnogho universytetu Ukrajiny, 24.6, 85-95.

Lenj, V. & Koliveshko, O. (2014). Ekologhichni zbytky, vytraty ta vtraty: ponjattja, zmist. Bukhghaltersjkyj oblik i audit, 2, 11-18.

Mishhenko, V. (2008). Finansuvannja pryrodookhoronnoji sfery (chy je kryterij dostatnosti?) Ekonomika Ukrajiny, 8, 46-55.

Nebyljcova, V. M. & Ostapenko, N. V. (n.d.). Stanovlennja ekologhichnogho audytu v Ukrajini z vrakhuvannjam svitovogho dosvidu. Rezhym dostupu: www.dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8357/1/2.pdf.

Rybalko, L. V. (2010). Ekologhichnyj aspekt vnutrishnjoghospodarsjkogho kontrolju v aghrarnykh pidpryjemstvakh. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Oif_apk/2010_1/18_Ribal.pdf.

Skljar, L. B. (2014). Metodologhichni pryncypy pobudovy ekonomiko-ekologhichnogho analizu. Ekonomika kharchovoji promyslovosti, 14, 3 (23), 86-90.

Khmelev, S. A. & Sughlobov A. E. (n.d.). Metodicheskie aspekty jekologoorientirovannogo ucheta i audita v celjah obespechenija jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatij promyshlennosti. Retrieved from: http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media67250/20Hmelev.pdf.

Pro ekologhichnyj audyt : zakon Ukrajiny vid 24.06.2004. № 1862-IV (2004). Retrieved from: http://poslugy.gov.ua/RegulatoryDocuments/Details?id=2e6badba-74ad-4951-aabc-0c5050f29c47.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023