Нетарифні перешкоди у міжнародній економічній інтеграції

Iryna Valeriyivna Prykhodko


Анотація


Вступ. Теоретичним аспектам тарифних та нетарифних бар’єрів присвячені праці Р. Болдвіна, В. Голубєва, Н. Горін, О. Гребельника, А. Деардорфа, Д. Лук’яненка, Н. Науменка, Ф. Рута та ін.

Застосування нетарифних заходів в умовах міжнародної економічної інтеграції є досить звичним явищем, оскільки вони виступають найбільш ефективним інструментом заборони доступу до ринків збуту через урядові субсидії, кількісні обмеження, ліцензування, квотування, адміністративні процедури, санітарні та технічні норми тощо.

Ставлення до використання нетарифних інструментів є досить неоднозначне: з одного боку, Світова організація торгівлі зводить до мінімуму їх застосування, а з іншого – кожна країна намагається за допомогою них захистити свій внутрішній ринок, стимулюючи використання економічних та адміністративних важелів регулювання експортно-імпортної діяльності.

Інтеграція України до ЄС ускладнюється застосуванням з боку європейських країн низки заходів нетарифного характеру, які мають на меті захистити так звані «чутливі» сектори економіки, а з боку нашої держави такі нетарифні бар’єри мають радше формальний характер.

Метою роботи є  формування сукупності науково-методичних засад та змісту нетарифних перешкод міжнародної економічної інтеграції; порівняння сучасних класифікацій нетарифних засобів;виявлення залежності процесу міжнародної економічної інтеграції від нетарифних бар’єрів.

Метод (методологія). У дослідженні використано методи узагальнення, логічний, абстракції та аналізу.

Результати. Висвітлено чинні нетарифні механізми впливу держави, особливості їх функціонування та застосування. Систематизовано основні напрямки дослідження сутності поняття «нетарифних перешкод». Проведено узагальнення та запропоновано класифікацію нетарифних перешкод залежно від стадії міжнародної економічної інтеграції. Проведено зіставлення політико-економічних (нетарифних) бар’єрів та етапів міжнародної економічної інтеграції, як наслідок, побудовано матрицю з квадрантами, за допомогою яких виявлено точки перетину з найкращим та найгіршим випадком розвитку інтеграційного процесу певної країни.


Ключові слова


нетарифні перешкоди; міжнародна економічна інтеграція; політико-економічні бар’єри; торговельні перешкоди; торговельна війна; технічні заходи; стадії інтеграційного процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Belozubenko, V. S., Usova, A. S. (2005). The integration processes ontology on the world region’s level. – Scientific works DonNTU, 91, 79-86.

Melnyk, T. M. & Pugachevska, K. S. (2014). Non-tariff protectionism in EU and Ukraine. –Bussinessinform. – №1. – pp. 20-28.

Golovanova, S. V. (2013). Competitiveeffects of lowtrade barriers: some estimates forthe Kaliningrad region. – Baltic region, 4 (18), 100-112.

Letov, V. A. (2010). The main approachesto the classification ofnon-tariff measuresand restrictions onworld trade. – Business Law, 5, 190-192.

Ivanov, A. (2011). The resistance of the shadowing in the non-tariff regulation of the foreign trade of Ukraine. – Problems of international economy development and the foreign investment inflows: regional case. – pp. 125-129.

Hrebelnyk, A. P., Steblyanko M. D. (2010). The comparative analysis of the theoretical approaches to the tariff regulation. Customs safety, 1, 24-34.

Krupka, I. (2009). The comparative analysis of the main instruments of trade policy in the context of globalization. Formation of market economy, 19, 335-351.

Dumoulin J. I. (2003). The World Trade Organization. Moscow: Economics.

Orlova, V. N. (2001). The non-tariff barriersin the international trade: an attempt of the conceptual evaluation. Retrieved from: www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/N2/NZV19_2001_economy/14_orlova_vm.pdf.

UNCTAD Coding System of Trade Control Measures. (2012). Retrieved from: http://wits.worldbank.org/WITS/docs/UNCTAD%20Coding%20System%20of%20Trade%20Control%20Measures.docx.

The development of the evolution and trends ofthe international trading system. (2012). The United Nations. Geneva. -17-18 September. – 25p.

Mytareva, E. A. (2010). The "trade war"as a means of the international trade non-tariff regulation. Retrieved from: http://vestnik.kemsu.ru/Content/journals/201011/74-77_Мытарева.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022