Методологія класифікації фінансових потоків страхових компаній

Olha Volodymyrivna Kneysler


Анотація


Розкрито актуальність проведеного дослідження, що визначається необхідністю наукового обґрунтування методології класифікації фінансових потоків у процесі організації страхового захисту з метою впорядкування руху фінансових ресурсів, що дасть змогу приймати ефективні фінансові рішення та визначити пріоритети і напрями розвитку страхового ринку.

Систематизовано основні теоретико-методологічні підходи до класифікації фінансових потоків страхових компаній, відповідно до яких одні учені враховують основні підходи до класифікації грошових потоків у фінансовому менеджменті, ототожнюючи класифікаційні ознаки фінансових і грошових потоків, інші – конкретизують види фінансових потоків за складом, формою фінансових ресурсів, специфікою їх формування і використання в окремих суб’єктах господарювання. При цьому в економічній літературі серед різноманіття класифікаційних ознак фінансових потоків найуживанішими є: види діяльності, напрямок (спрямованість) руху, сфера обігу, періодичність (часова межа, рівень ліквідності), форми фінансових ресурсів, склад фінансових ресурсів. Проведено критичний аналіз цих підходів та визначено їх переваги й недоліки.

З’ясовано характерні особливості фінансових потоків у страхових компаніях, які необхідно враховувати при їх групуванні і систематизації: ризиковий характер руху фінансових ресурсів; вхідні і вихідні грошові потоки, які визначають джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів; результат здійснення господарських операцій, що виражається у формуванні прибутку чи збитку; розгалуженість та багатогранність.

З метою детальнішої характеристики сутності й значення фінансових потоків страхових компаній у теоретичній та практичній площині, побудови ефективної системи управління нaми запропоновано власний методологічний підхід до класифікації фінансових потоків страховиків з урахуванням специфіки їх функціонування в страховому бізнесі. 


Ключові слова


фінансові потоки; фінансові ресурси; страхові компанії; класифікація; фінансові рішення; фінансове управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Hamankova, О. О. (2006). Klasyfikatsiia strakhuvannia // Strakhuvannia [Classification of insurance // Insurance]. (3rd ed.). S. S. Osadets (Ed.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. [Great Dictionary of the modern Ukrainian language (with ext., rev. and CD)]. (2009). V. T. Busel (Ed.). Kyiv: Irpin: WTF "Perun" [in Ukrainian].

Rotova, T. A. (2006). Strakhuvannia [Insurance]. (2nd ed., rev.). Kyiv: natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (2008). Strakhuvannia [Insurance]. Kyiv: Znannia [in Ukrainain].

Azarenkova, H. M. (2006). Finansovi potoky v systemi ekonomichnykh vidnosyn [Financial flows in the system of economic relations]. Kharkiv: WD "INZHEK" [in Ukrainian].

Berdar, M. M. (2008). Upravlinnia finansovymy potokamy pidpryiemstva [Management of financial flows of the enterprise]. Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika - Foreign trade: law and economics, 6, 63-69 [in Ukrainian].

Yermoshkina, O. V. (2003). Teoretychni pidkhody do klasyfikatsii finansovykh potokiv v umovakh rozvytku mizhnarodnykh zviazkiv pidpryiemstva [Theoretical approaches to the classification of financial flows in the development of international relations of the enterprise]. Ekonomichnyi visnyk NHU - Economic Bulletin of NGU, 4, 79-87 [in Ukrainian].

Mayboroda, O. V. (2006).Upravlinnia finansovymy potokamy pidprieemstva [Management of Financial flows of the Enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy: UABS NBU [in Ukrainian].

Tereshchenko, O.O. (2009). Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia [Financial activities of the entites]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Fastunova, V. O. Rozvytok mekhanizmu upravlinnia finansovymy potokamy strakhovoi kompanii [Development of the mechanism of the insurance company’s financial flows management]. Extended abstract of candidate’s thesis. Donetsk: DNU [in Ukrainian].

Korneev, M. V. (2013). Finansovi potoky okremykh subiektiv rynku v umovakh perekhodu do finansovoi ekonomiky [Financial flows of individual market actors in the transition to financial economics]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy - Scientific Bulletin NLTU of Ukraine. (Issue 23.16), (pp. 240-248) [in Ukrainian].

Hvarliani, T. E. & Balakirova, V. Yu. (2004). Denezhnye potoky v strakhovanii [Cash flows in insurance]. - Moscow: Finansy i statystyka [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022