Ways of value accumulation for domestic machine-bulding enterprises in the context of environmentally oriented development

Iuliia Grygorivna Shyshova, Inna Volodymyrivna Karpenko, Yulia Mykhailivna Shkodkina


Abstract


Value-based approach to business management is the upcoming trend of financial management under current business conditions. This is the case, for example, of machine-building enterprises taking into account their specifics. The analyses of enterprise activities, allowing accumulate additional value in the context of environmentally oriented development, is completed in the article. It is proved that the significant increase in value reserves are formed while improving business portfolio, implementing efficient use of natural resources and pursuing the policy of effective risk management. It is grounded that value accumulation for machine-building enterprises considers coordination of value concept with business corporate social responsibility.


Keywords


value; value-based approach; machine-building complex; return on invested capital; weighted average cost of capital; corporate social responsibility

Full Text:

PDF

References


Barth, M. E. & McNichols, M. F. (1994). Estimation and market valuation of environmental liabilities relating ti superfund sites. Journal of Accounting Research, 32, 177-209.

Brown, L. & Caylor, M. (2004). Corporate Governance and Firm Valuation. Working paper, Georgia State University.

Carroll, A. (2009). Corporate social responsibility; Evolution of a definitional construct. Business and Society, 38(3), 268-295.

Ohlson, J. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.

Rappaport, F. (1998). Creating shareholder value: a guide for managers and investors. New York: Free Press.

Stewart, G. B. (1991). The quest for value. The EVA management guide. New York.

Vasyleva, Т. А. (2009). Klasyfikatsiya faktoriv formuvannya vartosti bankivs'koho biznesu. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koyi systemy Ukrayiny, 26, 28-36.

Gorohova, T. Ekolohichna skladova polityky korporatyvnoyi sotsial'noyi vidpovidal'nosti pidpryyemstv. Retrieved from: http://конференция.com.ua/pages/view/513.

Denysyuk, O. G. (2011). Analiz vartisnoho potentsialu pidpryyemstva. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, 4 (58), 208- 210.

Korotkyui, V. G. (2011). Teoretychni zasady ekolohizatsiyi investytsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Ekonomichnyy analiz, 9, 240-243.

Tarasenko, S. V. (2010). Ekolohichnyy hudvil yak element vartosti suchasnoho pidpryyemstva. Visnyk SNAU. Seriya "Ekonomika ta menedzhment", 5/1, 155-160.

Telizhenko, A. M. (2005). Principy optimizacii territorial'nih scenariev snizhenija jemisiii zagrjaznjajushhih veshhestv. Mehanizm regulirovanija jekonomiki, 2, 11-18.

Haluzeva prohrama enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya na period do 2017 roku. - Zatverdzheno nakazom Ministra promyslovoyi polityky Ukrayiny vid 25.02.2009 r. № 152. (2009).

Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. (2015). Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua

Pahomova, S. V. (2009). Analiz stanu mashynobudivnykh pidpryyemstv Ukrayiny ta mozhlyvosti stratehiyi yikh rozvytku. Prometey, 3(29), 155 - 159.

Yudyn, M. A. (2012). Ukrayins'ke mashynobuduvannya: osnovni tendentsiyi ta priorytetni napryamy rozvytku. Biznes Inform, 2, 111-115.

Ukraine statistics, Industry of Ukraine in 2007-2014. (2007). Retrieved from: http://govuadocs.com.ua/tw_files2/urls_2/627/d-626791/7z-docs/1.pdf.

Shyshova, I. G. (2013). Metodychni aspekty upravlinnya vartistyu pidpryyemstva v umovakh ekolohooriyentovanoho rozvytku na osnovi vartisnoho rozryvu. Innovatsiyna ekonomika, 11, 206-214.

Shyshova, I. G. (2012). Otsinka vplyvu ekolohooriyentovanoyi diyal'nosti pidpryyemstva na yoho finansovo-ekonomichni pokaznyky. Biznes Inform, 12, 234-237.

Ofitsiynyy veb-sayt Natsional'noho banku Ukrayiny. (2015). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580.

The business of sustainability: McKinsey Global Survey results, McKinsly Quarterly. (2011). Retrieved from: http://www.mckinseyquarterly.com/ The_business_of_sustainability_McKinsey_Global_Survey_results_2867 (accessed 17 May 2012).

Akymova, I. G., Marzinkiv, A. L, Osynkyna, O. N. (2011). Zvit pro rezul'taty opytuvannya shchodo vprovadzhennya sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu v Ukrayini. Retrieved from: http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023